ส.ส.ปชป. ส่งจดหมายชื่นชม 'นายกฯ' แถลงแบบ New normal แก้โควิด

ส.ส.ปชป. ส่งจดหมายชื่นชม 'นายกฯ' แถลงแบบ New normal แก้โควิด
18 มิถุนายน 2563
378

ส.ส.ปชป. ส่งจดหมายชื่นชม 'นายกฯ' แถลงแบบ New normal แก้โควิด

นายอันวาร์ สาและ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานีพรรคประชาธิปัตย์ ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ได้ฟังแถลงการณ์ของท่านเรื่องวิธีการทํางานแบบ “New Normal” ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ แห่งประเทศไทย เมื่อ วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 แล้ว กระผม นายอันวาร์สาและ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานีพรรคประชาธิปัตย์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ยินคําแถลงการณ์เปิดใจของท่านในครั้งนี้ เพราะในคําแถลงการณ์นั้นได้ระบุอย่างชัดเจนว่า “ฟ้าเปิดแล้ว” ซึ่งกระผมขอแสดงความชื่นชมด้วยความ จริงใจ เป็นข้อๆ ดังนี้

1. เป็นที่ทราบว่าการแก้ไขปัญหาและรับมือโรคระบาด Covid-19 ประสบความสําเร็จอย่างน่าชื่นชม เพราะความสามารถของบุคคลากรทางการแพทย์ทั้งสิ้น แต่ผู้ที่ควรได้รับการยกย่องว่าสําเร็จสูงสุด คือ  ท่านนายกรัฐมนตรีเพราะท่านเปิดใจยอมรับ ฟังความคิดเห็น ของผู้ที่มีความชํานาญในวิชาชีพนั้นๆ

2. นอกจากนี้ในแถลงการณ์ท่านยังได้แสดงความเห็นยอมรับว่า ในประเทศไทยยังมีคนเก่ง ที่ต้องการเข้ามาช่วยเหลือประเทศอีกมากมาย และท่านยังระบุว่า จะพยายามผนึกกําลังทุกภาคส่วนมาร่วมกันวางแผนอนาคตให้ประเทศไทย โดยที่รัฐบาลจะดึงทุกภาคส่วนที่อยู่ในทุกระดับของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้นช่วยกันสร้างบทบาทในการกําหนดทิศทางของประเทศไทย โดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเปิดรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆด้วยตัวท่านเอง

ฟังแถลงการณ์แล้ว กระผมหวังว่า ท่านนายกจะผนวกคําว่า “การเมือง” เข้าไปอยู่ในส่วนของการรับฟังความคิดเห็น ที่พวกกระผมและคณะนําเสนอ ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนที่มาจากปัญหาของประชาชน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่พวกกระผมพร้อมด้วยสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ส่วนหนึ่ง พยายามเรียกร้องให้ทําการเมืองให้เป็นที่ยอมรับของสังคมไทยและสังคมโลก ก็คือ “ทําให้สิ่งที่ถูกให้เป็นถูก สิ่งที่ผิดให้เป็นผิด” โดยไม่เห็นแก่พวกพ้อง เพราะหากภาคการเมืองได้รับการยอมรับจากสังคมไทยและสังคมโลก ก็จะเกิดความศรัทธา เชื่อมั่น ซึ่งจะนําพาให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับและก้าวทันโลก

กระผมเขียนจดหมายเปิดผนึกมาถึงท่านนายกเป็นครั้งแรก เพราะเห็นว่าแนวคิดและภาพพจน์ของท่านนายกฯเปลี่ยนไปสู่มิติที่น่าชื่นชมทั้งในเนื้อหาสาระและวิธีการทํางาน และหวังว่ากระผมคงมีโอกาสได้เขียนชื่นชมท่านนายกฯ ในโอกาสต่อไป กระผมและเพื่อนสมาชิกยืนยันที่จะสนับสนุนท่านนายกฯให้ทํางานต่อไป ตราบเท่าที่ท่านนายกฯยังคงอยู่ในแนวทางที่ยืนเคียงข้างกับประชาชน มิใช่แค่เหตุผลที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้น

159247851250

159247851232

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง