นายกฯ แถลงรบ. ปรับการทำงานแบบ 'New Normal'

นายกฯ แถลงรบ. ปรับการทำงานแบบ 'New Normal'
17 มิถุนายน 2563
2,429

นายกฯ แถลง รัฐบาลเตรียมปรับเปลี่ยนการทำงานแบบ New Normal หลังโควิด-19 ให้ทุกภาคส่วนร่วมวางอนาคตประเทศไทย ก้าวข้ามการเมืองไปให้ได้

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงการณ์ เรื่อง “วิธีการทำงานแบบ New Normal ของนายกรัฐมนตรี” ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า วิกฤตโควิดครั้งนี้ทำให้เห็นความแข็งแกร่งของประเทศไทยที่เป็นสุดยอดไม่แพ้ประเทศใดในโลก 2 เรื่อง คือความเต็มใจที่จะร่วมมือกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยทุกคน และการที่ประเทศไทยมีคนเก่งที่มีความรู้ความสามารถอยู่เป็นจำนวนมาก และในทุกระดับของสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยของเราสามารถรับมือกับสถานการณ์โควิดได้เป็นอย่างดี และได้รับการยอมรับในระดับโลก ดังนั้น ถ้าหากคนไทยร่วมแรงร่วมใจกันทั้งประเทศแบบนี้ไปตลอด เราจะสามารถช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นและไปไกลมากขึ้น ซึ่งการจะทำให้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงได้นั้น ในยุคหลังจากโควิด นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเป็นรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า New Normal ด้วย ได้แก่

1. “ผนึกทุกภาคส่วนร่วมวางอนาคตประเทศไทย”รัฐบาลจะดึงทุกภาคส่วน และทุกระดับในสังคม เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น มีบทบาทมากขึ้น ในการกำหนดอนาคตของประเทศ โดยที่นายกรัฐมนตรีจะรับฟังวิสัยทัศน์จากภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยตัวเอง
 
2. “ประเมินผลงานภาครัฐ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวจริง”เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีบทบาทในการประเมินผล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้ผู้บริหารระดับสูงในรัฐบาลได้รับทราบโดยตรงได้ด้วย
 
3. “ทำงานเชิงรุก”นายกรัฐมนตรีจะมีการกำหนดนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้กับกระทรวงต่าง ๆ ด้วย โดยนายกรัฐมนตรีจะติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลจริง อย่างมีประสิทธิภาพ

นายกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเป็นรูปแบบใหม่ พร้อมกับเชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมเดินหน้าภารกิจที่สำคัญไปด้วยกัน คือ ภารกิจ “รวมไทยสร้างชาติ” โดยคนไทยทุกคน ซึ่งในตอนท้ายของแถลงการณ์ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวคาดหวังว่าวิกฤตโควิดในครั้งนี้ จะช่วยเปลี่ยนโฉมหน้าประเทศ ให้ประเทศไทยก้าวเดินออกจากหายนะโควิด ไปเป็นประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมากขึ้น และมีความแน่นแฟ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นกว่าเดิม วันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ต้องเริ่มวางรากฐานสำหรับความรุ่งเรืองงอกงามที่ยั่งยืนของประเทศ และเปิดทางให้คนไทยได้มีโอกาสค้นพบตัวตนที่ดี และมีความแข็งแกร่งของตัวเองอีกครั้ง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง