'ปศุสัตว์'เคาะมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ไม่ใช้กรง

'ปศุสัตว์'เคาะมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ไม่ใช้กรง

กรมปศุสัตว์ ยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มไก่ไข่ เตรียมเปิดขอบข่ายมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรงรองรับความต้องการของผู้บริโภค

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ ในฐานะเป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแลการเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศ พร้อมเปิดขอบข่ายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) ที่เป็นการต่อยอดจากมาตรฐานฟาร์ม (GAP) สำหรับผู้ประกอบการและเกษตรกรที่สนใจ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ทางเลือกสำหรับผู้บริโภค

โดยไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ใช้กรงหรือ Cage free egg นั้น เน้นการผลิตโดยคำนึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare) เลี้ยงไก่ไข่ในแบบนอกกรง ทำให้ไก่สามารถคุ้ยเขี่ย ไซร้ขนทำความสะอาดร่างกาย และเกาะคอน ซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ ส่งผลให้ไก่ไข่อยู่สบาย ลดความเครียด มีสุขภาพที่แข็งแรง ลดความจำเป็นในการใช้ยาปฎิชีวนะหรือสารเคมีอื่นๆ ภายในฟาร์ม จึงเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์

159238991157

นอกจากนี้ การรับรองการผลิตไข่ไก่ cage free ดังกล่าว ยังเป็นการริเริ่มยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดโลกในอนาคต เนื่องจากข้อมูลการบริโภคไข่ไก่ในตลาดกลุ่มสหภาพยุโรป พบว่า ผู้บริโภคให้ความสนใจไข่ไก่จากระบบ cage free โดยมีมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาท ในปี 2560 และขณะนี้ในหลายประเทศในสหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ และออสเตรเลีย ฯลฯ ได้มีการสนับสนุนให้เลี้ยงแม่ไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง จึงมีแนวโน้มว่าความต้องการไข่ไก่ cage free จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอีก

159238992265

สำหรับในประเทศไทยในปัจจุบันเริ่มมีผู้ประกอบการบางราย เช่น เทสโก้ โลตัส หรือ ผู้นำร้านอาหารฟาสฟูดส์แม็คโดนัลล์ เป็นรายแรกๆ ที่ให้ความสนใจในการใช้ไข่ไก่ cage free โดยประกาศว่าในอนาคตสินค้าไข่ไก่ทุกฟองที่จำหน่าย หรือใช้เป็นวัตถุดิบจะต้องมาจากฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free) เท่านั้น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทยให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดโลก