'บัตรคนจน' แจกเพิ่ม 3,000 บาท 1.1 ล้านคน! เตรียมรอรับเงิน

'บัตรคนจน' แจกเพิ่ม 3,000 บาท 1.1 ล้านคน! เตรียมรอรับเงิน

ครม.มีมติช่วยเหลือผู้ถือ "บัตรคนจน" หรือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด-19 อีก 1.1 ล้านคน รายละ 3,000 บาท เตรียมโอนเข้าบัตรทันที

หลังจากเมื่อวานนี้ ครม.มีมติเห็นชอบโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดย 1 ในกลุ่มที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมคือ ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือผู้ถือ "บัตรคนจน" ที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งในกลุ่มผู้ถือ "บัตรคนจน" ที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ มีจำนวนทั้งหมด 1,164,222 คน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,492,666,000 บาท   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

  

โดยทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย เป็นการจ่ายเงินเยียวยาผ่าน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จำนวน 1,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) รวมเป็นเงินทั้งหมด 3,000 บาทต่อคน 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สามารถตรวจสอบสิทธิต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์  https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/login  เพียงกรอกข้อมูลรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านเท่านั้น

1592368231100

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

หากผู้มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลข 0-2109-2345 ในวันและเวลาราชการ