ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 35.2482 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.2074 บาท/ยูโร)

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 35.2482 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.2074 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (15 มิ.ย. 63) อยู่ที่ระดับ 35.2482 บาท/ยูโร

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (12 มิ.ย. 63) อยู่ที่ระดับ 35.4556 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.2074 บาท/ยูโร)