SEAFCO คว้า 3 งานใหม่ มูลค่า 800 ลบ.

SEAFCO คว้า 3 งานใหม่ มูลค่า 800 ลบ.
16 มิถุนายน 2563
594

"ซีฟโก้" แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่าบริษัทได้รับงาน 3 โครงการใหม่ในเดือน มิ.ย.2563 มูลค่ารวมกว่า 800 ล้านบาท

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAFCO แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่าบริษัทได้รับงาน 3 โครงการใหม่ในเดือน มิ.ย.2563 มูลค่ารวมกว่า 800 ล้านบาท ได้แก่ 1. โครงการปรับปรุงศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 2 ถนนพระราม 2 กรุงเทพฯ ลักษณะงานที่รับเสาเข็มเจาะแบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมความลึก 60 ม. โดยลักษณะของสัญญาว่าจ้างรวมค่าวัสดุ ผู้ว่าจ้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) สถานะของโครงการเริ่มดําเนินงานต้นเดือนกรกฎาคม 2563

2.โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี (ต่อขยาย) ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ ลักษณะงานที่รับเสาเข็มเจาะแบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความลึก 67-95 ม.และกําแพงกันดินระบบไดอาแฟรมวอลล์ความหนา 1.00-1.20 ม. ลักษณะของสัญญาว่าจ้าง รวมค่าวัสดุ ผู้ว่าจ้าง บริษัท ซีพีเอ็น แอนด์เอชเคแอล จํากัด สถานะของโครงการ เริ่มดําเนินงานต้นเดือนสิงหาคม 2563

3.โครงการอาคารสํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถ.กําแพงเพชร 6 กรุงเทพฯ ลักษณะงานที่รับกําแพงกันดินระบบไดอาแฟรมวอลล์ความหนา 0.80 ม. และความลึก 22 ม. ลักษณะของสัญญาว่าจ้าง ไม่รวมค่าวัสดุ ผู้ว่าจ้าง บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จํากัด สถานะของโครงการ เริ่มดําเนินงานต้นเดือนสิงหาคม 2563

ทั้งนี้รายการข้างต้นเป็นไปตามการทําธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่บริษัททํากับบริษัทอื่นโดยทั่วไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง