‘ทุ่งคา’สภาพคล่องตึง โละขาย‘หุ้นโรงไฟฟ้า’

‘ทุ่งคา’สภาพคล่องตึง โละขาย‘หุ้นโรงไฟฟ้า’
16 มิถุนายน 2563
705

“ทุ่งคาฮาเบอร์” ขายหุ้นที่ถือทั้งหมดใน “ทีเอชแอล พาวเวอร์“ ให้ ”เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี” มูลค่า 100 ล้าน หวังนำเงินใช้เป็นทุนหมุนเวียน หลังมีค่าใช้จ่ายบริษัทในเครือสูง ส่งผลมีปัญหาสภาพคล่อง

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ THL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุ การประชุมคณะกรรมการบริษัทเร่งด่วนครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท

สกายคลิฟฟ์ จำกัด  และ บริษัท 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ขายหุ้นที่ถือใน บริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์ จำกัด รวม 1 ล้านหุ้น คิดเป็น 100% ของทุนจดทะเบียน  ให้กับ บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด ราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 100 ล้านบาท และเมื่อรวมภาระหลักประกันที่ค้ำประกันกับสถาบันการเงิน มูลค่ารวม 197.51 ล้านบาท และประมาณการค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย จำนวน 500,000 บาท ดังนั้นมูลค่ารวมในการจำหน่ายเงินลงทุนตามสัญญาซื้อขายอยู่ที่ 298.01 ล้านบาท

สำหรับการขายหุ้นบริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์ เนื่องจากสภาพโดยรวมของธุรกิจในด้านพลังงานไฟฟ้านั้น เป็นธุรกิจที่มีการลงทุนด้วยเงินจำนวนมาก แต่จะได้รับผลตอบแทนในระยะยาว ซึ่งบริษัทยังมีบริษัทในเครือที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่อนข้างสูง มีปัญหาด้านสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทในเครือ อีกทั้งยังมีผลขาดทุนสะสมในอดีตอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อบริษัท สามารถขายเงินลงทุนบริษัทในเครือดังกล่าวที่ราคาเหมาะสม จึงถือเป็นโอกาสที่บริษัทจะลดภาระรายจ่ายของบริษัทในเครืออีกทั้งยังได้รับเงินสดกลับมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจได้จำนวนหนึ่งและยังสามารถนำไปลงทุนธุรกิจที่เหมาะสมต่อไป

 ทั้งนี้บริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์ ประกอบธุรกิจผลิตและขายพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกการผลิตและการส่งไฟฟ้า การผลิตอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า

นอกจากนี้บอร์ดบริษัทมีมติอนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท Royal Carats Gems Limited บริษัท จำกัด ตั้งในประเทศสาธารณรัฐแซมเบีย ให้กับ Mr.Thet Wai Hlaing ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯจำนวน 3,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 ของทุนจดทะเบียน จากที่ถือหุ้นสัดส่วน 25%  มูลค่า 50.39 ล้านบาท คาดทำรายการเสร็จภายในเดือนก.ค.2563 ทำให้ภายหลังการขายหุ้นดังกล่าว บริษัทจะเหลือถือหุ้น ในบริษัท Royal Carats Gems Limited สัดส่วน 19% ของทุนจดทะเบียน

สำหรับสาเหตุที่บริษัทขายหุ้น เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมต้องการที่จะขายหุ้นในสัดส่วนที่ถือไว้ และเมื่อคำนวณสัดส่วนการถือหุ้นแล้ว ทำให้บริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหม่มีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดมากกว่า 55% จึงเกิดความไม่สบายใจ และเจรจาให้บริษัท จำหน่ายหุ้นคืนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อที่จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมมีสัดส่วน 51% และสัดส่วนผู้ถือหุ้นใหม่รวมถึงบริษัทมีสัดส่วน 49%

ทั้งนี้จากที่ผู้ซื้อ เป็นผู้ขายหุ้นให้แก่บริษัท ซึ่งบริษัทยังชำระราคาไม่ครบตามจำนวน ดังนั้นผู้ซื้อจึงไม่ต้องชำระค่าซื้อขาย และยินยอมให้บริษัท หักเงินค่าซื้อหุ้นจำนวน 50.39 ล้านบาท ออกจากจำนวนเงินที่บริษัทต้องชำระเงินให้แก่ผู้ซื้อ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: