แอกซ่าประกันภัย ต่ออายุความคุ้มครองการเดินทางอีก6เดือน

แอกซ่าประกันภัย ต่ออายุความคุ้มครองการเดินทางอีก6เดือน
15 มิถุนายน 2563
646

“แอกซ่าประกันภัย” อุ้มลูกค้าสู้โควิด-19 ล่าสุด ขยายเวลาคุ้มครองประกันภัยการเดินทางสำหรับกรมธรรม์ “แอกซ่า สมาร์ท ทราเวลเลอร์” ต่ออีก 6 เดือน แจ้งรับสิทธิ์ผ่านSMSอัตโนมัติ

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) รายงานว่า บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์        โควิด-19  ล่าสุด ประกาศขยายระยะเวลาความคุ้มครองให้แก่ลูกค้ารายบุคคลที่ปัจจุบันถือกรมธรรม์ “แอกซ่า สมาร์ท ทราเวลเลอร์” ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแบบรายปีที่มีวันเริ่มประกันตั้งแต่วันที่ 1เมษายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ออกไปอีก 6 เดือน โดยความคุ้มครองจะถูกขยายอัตโนมัติต่อจากวันสิ้นสุดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในกรณีกรมธรรม์หมดอายุแล้วและมีการต่อความคุ้มครองในช่วงเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะได้รับการขยายความคุ้มครองในกรมธรรม์ใหม่ที่ต่ออายุ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการแจ้งลูกค้าที่มีสิทธิ์ผ่านข้อความ SMS โดยที่ลูกค้าไม่ต้องแจ้งความประสงค์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: