เจ๋ง! หนุ่ม 25 สอบติด 'ผู้ช่วยผู้พิพากษา' ตั้งแต่ครั้งแรก

เจ๋ง! หนุ่ม 25 สอบติด 'ผู้ช่วยผู้พิพากษา' ตั้งแต่ครั้งแรก
15 มิถุนายน 2563
1,697

สุดยอดบัณฑิต Pre-degree คนเก่งจากรั้วรามฯ สอบผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 73 ได้อันดับ 1 ด้วยวัย 25 ปี

นายศตพัฒน์ แขกเพ็ง บัณฑิต Pre-degree คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอบผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 73 ได้อันดับ 1 ขึ้นนั่งบัลลังก์ผู้ช่วยผู้พิพากษาด้วยวัยเพียง 25 ปี ดีกรีจบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ ขณะอายุได้ 18 ปี จบเนติบัณฑิตยสภา อายุ 20 ปี โดยสอบได้ที่ 3 จากผู้เข้าสอบทั้งประเทศ และสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง สมัยที่ 67 ปีการศึกษา 2557 ได้คะแนนรวมกลุ่มกฎหมายอาญาและกลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สูงสุด สอบได้ 150 คะแนน มีจำนวนผู้สอบได้ทั้งสองกลุ่มวิชา 407 คน ยืนยันศักยภาพความรู้ไม่มีขีดจำกัด ด้วยการเริ่มเรียนระบบ Pre-degree ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่อยู่ม.ปลาย ..วันนี้เขาภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ก้าวตามความฝัน สำเร็จเป็นนักกฎหมายนำความรู้ผดุงความยุติธรรมในสังคมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อไป

นายศตพัฒน์ แขกเพ็ง หรือ ‘ตวง’ เข้าเรียนระบบ Pre-degree คณะนิติศาสตร์ ขณะเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี เมื่อจบ ม.ปลาย สะสมหน่วยกิตได้จำนวน 120 หน่วยกิต และเทียบโอนมาเรียนชั้นปริญญาตรี อีกเพียง 1 ภาคการศึกษาก็จบชั้นปริญญาตรี ด้วยอายุเพียง 18 ปี จากนั้นจบเนติบัณฑิตยสภา อายุ 20 ปี โดยสอบได้ที่ 3 จากผู้เข้าสอบทั้งประเทศ และล่าสุดหลังจากอายุครบ 25 ปี ตามระเบียบฯคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ได้เข้าสอบสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 73 สามารถสอบติดผู้ช่วยผู้พิพากษา และมีคะแนนสูงเป็นอันดับที่ 1 จากจำนวน 171 ราย 

โดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ได้ออกประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี พ.ศ.2562 มีผู้สอบได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา 171 ราย 75 ลำดับ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่บัณฑิตจากหลักสูตร Pre-degree ประสบความสำเร็จในการเรียน การสอบแข่งขัน เข้าสู่สายงานอาชีพได้อย่างสง่างาม สะท้อนถึงประสิทธิภาพการสอนที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย เป็นความสำเร็จที่จับต้องได้จริง สำหรับการเรียนในระบบ Pre-degree ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงควบคู่กับการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายศตพัฒน์ แขกเพ็ง กล่าวในโอกาสนี้ว่า ดีใจและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ลงสนามสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาครั้งแรก สามารถสอบผ่านและได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ด้วย จากนี้จะตั้งใจเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิพากษาที่ดี โดยใช้ความรู้ควบคู่กับคุณธรรม จะไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว มั่นฝึกฝนและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนในระบบ Pre-degree ซึ่งเป็นการเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า เมื่อเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก็จะสามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมเอาไว้ไปเรียนในภาคปกติของมหาวิทยาลัย ถือเป็นหลักสูตรที่เปิดประตูสู่การเรียนสายนิติศาสตร์ของผม ทำให้ผมสามารถต่อยอดไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้เร็วกว่าเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เร็วขึ้นด้วย

159222248472

“อยากให้น้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และอยากรู้จุดหมาย ความถนัดของตนเอง ให้มาเรียนในหลักสูตร Pre-degree ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มาค้นหาตนเองที่นี่ ซึ่งน้องๆ จะสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองชื่นชอบได้ และหากสิ่งที่เลือกไปแล้วไม่ใช่ก็สามารถเปลี่ยนไปเรียนในสาขาวิชาอื่นๆได้โดยไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ ขอแค่อย่าคิดว่าตนเองไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเรียนควบคู่กับปริญญาตรี แค่น้องๆรู้จักแบ่งเวลาในการเรียน และตั้งเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน รวมทั้งมีความมุมานะ พยายามอย่างเต็มที่ก็จะสามารถไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ได้ในทุกๆสาขาวิชาชีพอย่างแน่นอน”

สำหรับหลักสูตร Pre-degree มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมลดค่าหน่วยกิต 40% ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 2 สิงหาคม 2563 รายละเอียดโทร. 0-2310-8614-24 หรือที่ Facebook : PR Ramkhamhaeng University

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: