"อัตราแลกเปลี่ยน"เงินตราต่างประเทศ (15 มิ.ย.63)

"อัตราแลกเปลี่ยน"เงินตราต่างประเทศ (15 มิ.ย.63)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ เวลาประมาณ 17.40น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)