‘เกษตรกร’ เช็คที่นี่! ‘สินเชื่อ’ ดอกเบี้ยต่ำ ยังเหลืออะไรบ้าง?

‘เกษตรกร’ เช็คที่นี่! ‘สินเชื่อ’ ดอกเบี้ยต่ำ ยังเหลืออะไรบ้าง?
16 มิถุนายน 2563
1,568

ส่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือ "เกษตรกร" ยังเหลือโครงการอะไรบ้าง? และมาตรการฟื้นฟูเกษตรกรล่าสุดจาก ธ.ก.ส. วงเงิน 1.7 แสนล้านบาท ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้าง แม้ขณะนี้สถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อเริ่มดีขึ้น แต่ระยะของโรคระบาดที่แพร่ระบาดในไทยก็เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายเดือน ทำให้กระทบต่อหลายภาคส่วน หนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบก็คือ เกษตรกร

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์จึงได้รวบรวมสินเชื่อจากโครงการหรือมาตรการต่างๆ ที่ตอบโจทย์กลุ่มเกษตรกร และ SMEs ด้านเกษตร แล้วขณะนี้มีอะไรบ้าง?

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) หนึ่งในแหล่งเงินทุนสำคัญของเกษตรกรไทย ก็มีมาตรการมาช่วยเหลือสนับสนุนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นกัน ซึ่งข้อมูลในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน ระบุถึงมาตรการเติมสินเชื่อเพิ่มเติมและสินเชื่อใหม่ของ ... มีทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้

1.มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ SMEs (Soft Loan) วงเงิน 45,000 ล้านบาท ให้กับ SMEs เกษตร ในอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี และฟรีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ซึ่งในส่วนนี้รัฐบาลจะเป็นผู้รับภาระ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ( วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

โดยคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ ต้องเป็นลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจ SMEs และ SMEs เกษตร ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย เป็นลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อต่อกลุ่มลูกหนี้ไม่เกิน 500 ล้านบาท มีสถานะไม่เป็นหนี้ NPL  วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และต้องไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีวัตถุประสงค์ในการกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ และลดผลกระทบต่อการจ้างงาน แต่มีเงื่อนไขว่าห้ามนำเงินกู้ไปรีไฟแนนซ์สัญญาเดิม

159221678296

2.โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรรายย่อย เกษตรกรและ SMEs เกษตร ซึ่งเป็นสินเชื่อต่อราย รายละไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนปรน 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน รวมถึงปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ที่สำคัญคือ เป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) สำหรับเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน

โดยโครงการนี้เริ่มยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม..2563 ที่ผ่านมา และ ...เริ่มนัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 ..2563 และจะสิ้นสุดนักทำสัญญาในวันที่ 30 ..2563

ตัวอย่างเช่น หากกู้เงิน 10,000 บาท สามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน ดังนี้

  • รายเดือน (24 เดือน) ประมาณการส่งชำระต่องวดราว 429.17 บาท
  • ราย 3 เดือน (8 งวด) ประมาณการส่งชำระต่องวดราว 1,287.50 บาท
  • ราย 6 เดือน (4 งวด) ประมาณการส่งชำระต่องวดราว 2,575 บาท

159221679937

3.โครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน เงื่อนไขหลักๆ คือ ต้องเป็น SMEs ที่ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ที่ 3% ต่อปี ส่วนวงเงินต่อรายไม่เกิน 200,000 บาท วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ล่าสุด ..ได้ออกมาตรการสินเชื่อผ่อนปรน (ฟื้นฟูเกษตรกร) ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของ ... เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน และทำให้มีรายได้เลี้ยงตัวเอง มาตรการนี้มีวงเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาท ระยะเวลามาตรการยาวไปถึง 30 มิ..2563 ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้

1.สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan) วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท

โครงการนี้เป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มหรืออาชีพนอกภาคเกษตรที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีในช่วง 3 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (6.50% ต่อปี)

2.สินเชื่อ New Gen Hug (ฮัก) บ้านเกิด วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท

โครงการนี้เป็นการสนับสนุนค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม หรือในลักษณะ Smart Farmer อัตราดอกเบี้ยกรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน 0% ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ย MRR (6.50% ต่อปี) กรณีค่าลงทุน ปีที่ 1-3 อยู่ที่ 4% ต่อปี และในปีที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR

3.สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ (Jump Start Credit) วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท

โครงการนี้เป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อการผลิตในฤดูการผลิต 2563/2564 วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปีแรก 4% ต่อปี ปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า

ทั้งนี้หากเกษตรกรที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ ... ทุกสาขา หรือโทรศัพท์ติดต่อที่ 0-2555-0555

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง