ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 31.026 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.075 บาท/ดอลลาร์)

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 31.026 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.075 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (12 มิ.ย. 63)อยู่ที่ระดับ 31.026 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (11 มิ.ย. 63) อยู่ที่ระดับ 30.951 บาท/ดอลลาร์(อ่อนค่า 0.075 บาท/ดอลลาร์)