10 ครอบครัว 'คนหูหนวก' ฉลองชีวิตใหม่ที่บ้านใหม่

10 ครอบครัว 'คนหูหนวก' ฉลองชีวิตใหม่ที่บ้านใหม่

คุณภาพชีวิตดีขึ้น กายใจก็เปี่ยมด้วยความสุข ทุกคนสายตาเป็นประกาย ใต้หน้ากากผ้ามีแต่รอยยิ้มด้วยความดีใจ เพราะมีชีวิตใหม่ที่บ้านหลังใหม่ของพวกเขา

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน หลังจาก ชุมชนคนหูหนวก ใต้สะพานพระราม 9 ทั้ง 10 ครอบครัว ย้ายบ้านมาที่การเคหะฯ ลาดหลุมแก้ว 2 ประมาณ 1 สัปดาห์แล้ว ก็ได้ฤกษ์ รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จุติ ไกรฤกษ์ ได้แวะไปเยี่ยมชมบ้านใหม่ และให้กำลังใจ

โอกาสนี้ เจ้ากระทรวง พม. ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงและราชินี เป็นขวัญกำลังใจ ให้ทุกบ้านนำขึ้นประดับผนังบ้าน ต่างก้มกราบด้วยความเคารพ

นอกจากนั้น ยังมอบต้น 'โกศล' ไม้ประดับมงคลให้แต่ละครอบครัว มอบเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดเลี้ยง 'ชาบู' 1 หม้อใหญ่ เป็นอาหารเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ให้ทุกครอบครัวด้วย

159219059092

1592190589100

คุณภาพชีวิตดีขึ้น กายใจก็เปี่ยมด้วยความสุข ทุกคนสายตาเป็นประกาย ใต้หน้ากากผ้ามีแต่รอยยิ้มด้วยความดีใจ

พวกเขาบอกผ่านล่ามภาษามือว่า ชีวิตเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมาก นอนหลับดี ยังมีงานการทำปกติ คือขายเทียนหอม ขายลอตเตอรี่  ทำงานรับจ้างทั่วไปได้ด้วย

โดย รมว. จุติ บอกว่าให้ไปชวนคนอื่นๆ มาอยู่ด้วยกันอีก หลังจากนี้จะจัดฝึกอาชีพเพิ่มเติมให้

การย้ายที่อยู่จากใต้สะพานย่านพระราม 9 มาที่การเคหะฯ ลาดหลุมแก้ว 2 ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้คนย้ายจากที่คุ้นเคยเดิมมาอยู่ที่ใหม่ และทำให้สิ้นสุดได้โดยใช้เวลา 30 วันเท่านั้น นับจาก พม. ชวนย้ายมาอยู่บ้านใหม่ เมื่อ 9 พฤษภาคม 2563 ซึ่งทั้ง 10 ครอบครัวตัดสินใจย้ายมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา