ร.ร.อุดมดรุณี เข้ม 6 มาตรการ ป้องกันโควิด-19 เปิดเทอมต้องปลอดภัย

ร.ร.อุดมดรุณี เข้ม 6 มาตรการ ป้องกันโควิด-19 เปิดเทอมต้องปลอดภัย
14 มิถุนายน 2563
1,342

ร.ร.อุดมดรุณี สพม.38 เข้ม 6 มาตรการ ป้องกันไวรัสโควิด-19 เตรียมเปิดเทอมนี้ เด็กนักเรียนมาโรงเรียนต้องปลอดภัย ไม่นำเชื้อสู่ครอบครัว และป้องกันการนำเชื้อจากครอบครัว สู่โรงเรียน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบให้โรงเรียนเลื่อนการเปิดภาคเรียนจาก 16 พฤษภาคม 2563 เป็น 1 กรกฎาคม 2563 คำถามที่เกิดขึ้นในสังคม เปิดเทอมนี้ เด็กนักเรียนจะไปโรงเรียนได้อย่างไร การเรียนการสอนจะมีปัญหาหรือไม่ และจะมั่นใจยังไงได้ว่า เด็กๆนักเรียน จะไม่ติดเชื้อโควิด-19 ถือเป็นความท้าทายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่ฐาน และโรงเรียน ที่ต้องจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานกาณณ์การแพร่ระบาดนี้

โรงเรียนอุดมดรุณี โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีการประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันหาแนวทาง ในการวางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ในวันที่เด็กนักเรียน ต้องคืนกลับสู่รั่วโรงเรียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

159205664113

นางเนาวรัตน์ ตันติยวรงค์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุดมดรุณี กล่าวในฐานะตัวแทนผู้ปกครองว่า หลังจากที่ได้ประชุมปรึกษาหาแนวทางในวันนี้ ได้เห็นมาตรการที่โรงเรียนจัดทำแนวทางป้องกัน และจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยอย่างเต็มที่ ทำให้เชื่อมั่นว่าทางโรงเรียนจะสามารถดูแลลูกนักเรียนกว่า 2,000 คน ช่วยคลายความกังวลของผู้ปกครองได้

159205664198

6 มาตรการ ที่ทางโรงเรียนดำเนินตามมาตรฐานความปลอดภัยของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด คือ

1. มีจุดวัดไข้ทางเข้าประตูโรงเรียน  โดยครูเวรประจำวันเป็นผู้ตรวจและจดบันทึก

2. สำหรับนักเรียนที่มีอุณภูมิสูงให้กลับบ้าน หรือส่งต่อสถานพยาบาลต่อไปรณรงค์สามหน้ากากอนามัย

3. มีจุดล้างมือทั่วบริเวณโรงเรียน พร้อมขั้นตอนแสดงการล้างมือถูกวิธี

4. เว้นระยะห่างทางสังคม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของครูและนักเรียน

5. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

6. ลดความแออัด จัดโต๊ะนักเรียนไม่เกิดห้องละ 25 โต๊ะ /ลดกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

159205664434

นายพิษณุพร สายคำทอน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ถ้าทำได้ตามมาตรการข้างต้น ทั้ง 6 มาตรการ โดยนักเรียน และผู้ปกครองช่วยกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และลดความเสี่ยงได้

การจัดการเรียนสอน  โรงเรียนอุดมดรุณีมีจัดการศึกษาแบบผสมผสาน ลดการแออัดโดยจัดนักเรียนเป็น 2 กลุ่มสลับวันมาโรงเรียน เด็กนักเรียนช่วงที่อยู่บ้าน จะเรียนผ่าน Google Classroom โดยหลักสูตรจะมีความต่อเนื่องจากวันมาโรงเรียนปกติ

159205664256

ผอ.เรืองวิทย์ ปรากฏวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน และการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนอย่างดีที่สุด โดนวางมาตรการ 6 ข้อในการป้องกัน โดยให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองร้อยเปอร์เซ็นต์ ว่าจะดูแลลูกลานท่านเป็นอย่างดี เพราะการเรียนรู้หยุดไม่ได้ เราต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งโรงเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน เพื่อลูกๆนักเรียนของพวกเราทุกคน

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง