โควิด-19 ส่งผลเด็กป่วย 'ไข้เลือดออก' เพิ่มขึ้น 'เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น' รั้งอันดับ 1 ประเทศ

โควิด-19 ส่งผลเด็กป่วย 'ไข้เลือดออก' เพิ่มขึ้น 'เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น' รั้งอันดับ 1 ประเทศ
13 มิถุนายน 2563 | โดย สุมาลี สุวรรณกร
495

โควิด-19 ส่งผลเด็กป่วย 'ไข้เลือดออก' เพิ่ม "เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น" ป่วยอันดับ 1 ของประเทศ เหตุหยุดอยู่บ้านไม่ได้ออกข้างนอก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบไข้เลือดออกในเขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น ป่วยอันดับ 1 ของประเทศ ขอนแก่นตัวเลขพุ่งอันดับ 3 ของประเทศ รองจากระยองและชัยภูมิ สสจ.เผยโควิดทำเด็กป่วยไข้เลือดออกเพิ่ม เหตุหยุดอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนจ้องจอ เล่นเกม ไม่เคลื่อนไหว นอกจากนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีชิคุนกุนยาและซิก้าด้วย ทั้งที่ส่วนใหญ่ระบาดในภาคใต้

159200807118

ปัญหาการระบาดของไข้เลือดออกในประเทศไทยที่มาแรงไม่แพ้โควิด-19 เนื่องจากช่วงนี้เด็กนักเรียนหยุดอยู่บ้าน ทำให้โอกาสป่วยเป็นไข้เลือดออกสูงกว่าช่วงปีก่อนอย่างมาก ตัวเลขของสำนักระบาดวิทยาพบว่า เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่นพบตัวเลขผู้ป่วยอันดับ 1 ของประเทศ โดยมีผู้ป่วย 39.63 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือภาคกลางและภาคใต้ ส่วนจังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุดคือระยอง ชัยภูมิ และขอนแก่น

เรื่องนี้ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-11 มิถุนายน 2563 พบว่าไข้เลือดออก จ.ขอนแก่น อยู่อันดับ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดระยอง และชัยภูมิ โดยมีผู้ป่วย จำนวน 2,198 คน คิดเป็นอัตราป่วย 43.75 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยพบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายป่วย 1,141 คน เพศหญิง 1,057 คน ช่วงอายุพบว่าเป็นเด็กในช่วง 10-14 ปี

159200853856

ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือ พบผู้ป่วยในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบันมีอัตราป่วยมากกว่าค่ากลาง อำเภอที่มีอาการป่วยมากสุดคืออำเภอซำสูง เนื่องจากซำสูงมีประชากรไม่เยอะแต่พอป่วย 60 ราย อัตราป่วยขยับไปถึง 400 กว่าต่อแสนประชากร รองลงมาคือ โคกโพธิ์ชัย โนนศิลา ชุมแพ แวงน้อย

159200816967

“การแก้ปัญหาตอนนี้ เราก็มีนโยบายที่เน้นดำเนินการอย่างเร่งด่วนรองจากโควิด และทำต่อเนื่อง และพออยู่ในช่วงโควิด เด็ก ผู้ปกครองไม่ได้ไปไหน ทำให้อยู่บ้านมากขึ้นและพบว่ามีอัตราการป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเด็กช่วงอายุ 10-14 ปี ป่วยมากขึ้นเช่นกัน เพราะช่วงนี้หยุดโควิดไม่ได้ไปโรงเรียน ผมเชื่อว่าช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาเด็กส่วนหนึ่งใช้ชีวิตในบ้านในมุมที่เล่นคอมพิวเตอร์ มือถือ แต่ปรากฏว่าอยู่บ้านอันตรายเพราะอยู่นิ่งแล้วยุงกัด ยุงลายกัดเป็นไข้เลือดออก ตอนนี้ได้มีการมอบหมายให้ท่านรองนายแพทย์ สสจ.ทั้ง 4-5 ท่าน ได้ดูแลเป็นโซนรายอำเภอ และมีการประชุม EOC หรือการประชุมการสาธารณสุขฉุกเฉิน โดยใช้ประสบการณ์จากโควิดมาติดตาม ซึ่งก็จะเห็นว่ามาตราการที่สำคัญที่เราได้นำเสนอในที่ประชุมและซักซ้อมความเข้าใจกัน ประมาณ 3 มาตรการเพื่อเร่งดำเนินการเรื่องนี้” นพ.สมชายโชติ กล่าว และว่า

159200831879

มาตรการที่นำมาใช้ ประกอบด้วย มาตรการควบคุมป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดโรค สำรวจแหล่งกำเนิด ถ้าพบแล้วก็กำจัด พ่นหมอกควันกำจัดให้เด็ดขาดและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ร่วมมือแก้ไขปัญหา เพราะ อปท.อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน รวมถึง อสม.ก็ต้องประสานดำเนินการเรื่องนี้ด้วย มีการแจกยาฉีดยุง ยาทาป้องกันยุง แจกทรายอะเบทเพื่อฆ่าลูกน้ำยุงลายด้วย

และที่สำคัญจากการสำรวจพื้นที่พบว่าบ้านร้างที่ไม่มีคนอยู่มักจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยเช่นกัน และหากพบว่ามีบ้านร้างก็สามารถใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อเข้าไปจัดการได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

นอกจากนั้น นพ.สมชายโชติ กล่าวอีกว่า พื้นที่ตัวอย่างในการกำจัดและแก้ปัญหาไข้เลือดออกระบาดได้คือ อำเภอบ้านฝาง ที่เป็นตัวอย่างเมื่อย้อนหลังไป 5 ปี อำเภอบ้านฝางไม่มีการติดเชื้อเกิน 50 ต่อแสน เป็นอำเภอเดียวที่ปลอดมา 5 ปี พอไปดูกลไกหนึ่งที่น่าสนใจคือ มีธรรมนูญชุมชน ธรรมนูญหมู่บ้านโดยมีข้อตกลงกันว่าจะมีการกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกวัน มีการสำรวจลูกน้ำทุกสัปดาห์ เสร็จแล้วจะมีการคืนข้อมูลกันรวมถึงการจัดการโดยใช้ประชาคมที่เข้มแข็ง ทางท้องถิ่นก็สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพ่นหมอกควัน เรื่องของนวัตกรรม อ่างน้ำ โอ่งน้ำ ผ้ามุ้งคลุมเพื่อให้ยุงไม่สามารถไปวางไข่ได้

159200841970

“นอกจากไข้เลือดออกที่มากับยุงลายแล้ว ยังพบโรคชิคุนกุนยาและซิก้ามาระบาดด้วย เพราะเชื้อสองตัวนี้เป็นเชื้อไวรัสที่มากับยุงลายเช่นกัน โดยปกติจะพบในภาคใต้ แต่ปีนี้กลับพบว่ามาระบาดในภาคอีสานด้วย โดยชิคุนกุนยาจะทำให้ปวดเมื่อย ทรมาน มักจะเกิดกับคนทำงาน ส่วนไข้ซิก้าจะมีผลต่อสตรีมีครรภ์ ทำให้เด็กที่เกิดมาหัวเล็กลีบ ซึ่งอันตรายทั้ง 3 โรค ต้องป้องกัน ระวัง กำจัดยุงลายสามารถกำจัดได้ทั้ง 3 โรคระบาดเลย

ภาพ : กวินรา ใจซื่อ 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง