'คลินิกแก้หนี้' กับ 4 เรื่องต้องรู้! ก่อนเข้าร่วมโครงการ

'คลินิกแก้หนี้' กับ 4 เรื่องต้องรู้! ก่อนเข้าร่วมโครงการ

เปิดรายละเอียดและเงื่อนไข "คลินิกแก้หนี้" โครงการช่วยคนไทยที่มีหนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสด หนี้สินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน

"หนี้ครัวเรือน" ยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาของระบบเศรษฐกิจฐานรากของไทยที่ยังไม่ตก โดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า ภาพรวมครัวเรือนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (DSR) ในช่วงต้นปี 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 39.4% ของรายได้ต่อเดือน และมีแนวโน้มสูงขึ้น

สิ่งที่น่ากังวลไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหนี้ครัวเรือน คือ พฤติกรรมการชำระคืนที่ขาดวินัย และการวางแผนทางการเงินจนนำไปสู่ "หนี้เสีย" หรือ "หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)" ซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพทางการเงินของครัวเรือนไทย และกระทบถึงภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย

จึงมีการตั้ง "คลินิกแก้หนี้" ขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนไทยให้มีโอกาสปลดสารพัดหนี้เสีย (NPL) จากผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ให้สามารถหลุดจากวงจรหนี้ ช่วยให้สุขภาพการเงินดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  •  "คลินิกแก้หนี้" คืออะไร 

คลินิกแก้หนี้ เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2560 โดยข้อมูล ณ เดือน ธ.ค. 62 คลินิคแก้หนี้สามารถช่วยประชาชนแก้หนี้บัตรไปแล้ว 3,194 ราย ครอบคลุมบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดกว่า 13,000 ใบ มีหนี้บัตรเฉลี่ยรายละ 3 ใบ มูลหนี้เฉลี่ยต่อราย 234,843 บาท ในจำนวนนี้ 72 รายชำระหนี้หมดแล้ว สามารถหลุดจากวงจรหนี้บัตรเครดิตได้

159194565558

ล่าสุดดำเนินการมาถึง "คลินิกแก้หนี้ระยะที่ 3" โดยได้ขยายขอบเขตให้สามารถแก้ไขหนี้บัตรที่มีเจ้าหนี้รายเดียว และหนี้บัตรที่อยู่ในกระบวนการของศาลและมีคำพิพากษาแล้ว รวมทั้งปรับปรุงคุณสมบัติผู้เข้าโครงการจากเดิมต้องมีหนี้บัตรที่เป็น NPL ก่อน 1 ม.ค. 2562 มาเป็น 1 ม.ค. 2563

กล่าวโดยสรุป คือ หลังจากที่ปลดข้อจำกัดเรื่องต่างๆ แล้ว โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 3 สามารถช่วยแก้ปัญหาหนี้บัตรของประชาชนได้ในแทบทุกกลุ่ม 

โดย บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (SAM) ทำหน้าที่เป็นคนกลางที่ช่วยเจรจาและประสานงานระหว่างเจ้าหนี้-ลูกหนี้ ทำให้การแก้ปัญหาหนี้บัตรที่อาจมีเจ้าหนี้หลายรายเกิดขึ้นได้ ซึ่งปกติเวลามีเจ้าหนี้หลายราย การเจรจาให้สำเร็จเบ็ดเสร็จเกิดขึ้นยาก โครงการจะช่วยให้รวมหนี้ให้เบ็ดเสร็จ ลูกหนี้จะไม่ถูกทวงจากเจ้าหนี้หลายราย รวมทั้งจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและปรับโครงสร้างหนี้

ทั้งนี้ ลูกหนี้จะได้รับข้อเสนอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ผ่อนปรนเป็นพิเศษ คือ ผ่อนเฉพาะเงินต้น โดยมีระยะเวลาผ่อนนานถึง 10 ปี ซึ่งปกติถ้าไปเจรจากับเจ้าหนี้เดิม อาจถูกเรียกให้จ่ายคืนภายในระยะเวลาสั้นๆ เช่น 6 เดือน

การไม่เร่งรัดและให้ระยะเวลาผ่อนชำระนานเพียงพอ หมายความว่า ยอดที่ต้องผ่อนต่อเดือนจะไม่สูง เช่น ถ้ามีหนี้ 5 หมื่น และ 1 แสนบาท ยอดผ่อนต่อเดือนจะอยู่ที่ประมาณ 600 และ 1,200 บาทเท่านั้น และเมื่อผ่อนชำระเสร็จสิ้นตามสัญญาจะยกดอกเบี้ยค้างชำระให้ทั้งหมด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

  •  "คลินิกแก้หนี้" ครอบคลุมเจ้าหนี้รายใดบ้าง 

ปัจจุบันโครงการคลินิกแก้หนี้ มีสถาบันการเงิน non-bank และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เป็นสมาชิกรวม 35 แห่ง ซึ่งหมายความว่าประชาชนที่เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงิน (bank) หรือ ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-bank) เหล่านี้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด

159194815367

  •  ผู้เข้าร่วมโครงการ "คลินิกแก้หนี้" ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 

159194860298

- เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี
- เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
- เป็น NPL ก่อน 1 ม.ค. 63 (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ธ.ค. 62 ต้องมีสถานะค้างชําระ 91-120 วันขึ้นไป)
- หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
- ผู้ที่อยู่ในกระบวนการศาล หรือมีคำพิพากษาแล้ว

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่คลินิกแก้หนี้กำหนด ปัจจุบันมี 3 ช่องทางหลักที่สามารถยื่นแสดงความจำนงค์เพื่อขอเข้าร่วมโครงการได้ ดังนี้

ช่องทางที่ 1 : ขอคำปรึกษาจาก "คลินิกแก้หนี้สัญจร" ที่จะตั้งโต๊ะให้คำปรึกษา แนะนำประชาชนที่มีปัญหาหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ระหว่างวันที่ 11-17 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00-18.00 น. บริเวณ ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ 

เพื่อความสะดวกในการติดต่อของลูกค้าที่สนใจจะมาที่บูธสัญจร เพื่อขอคำปรึกษาแก้หนี้เสียสารพัดบัตร หรือ มาสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดลงทะเบียนล่วงหน้า ที่ https://bit.ly/36YljtW

ช่องทางที่ 2 : ลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านเว็บไซต์คลินิกแก้หนี้ https://www.debtclinicbysam.com 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ Call Center 02-610-2266 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ แอดไลน์ @debtclinicbysam หรือ Facebook คลินิกแก้หนี้ 

ที่มา: คลินิกแก้หนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย