'พาณิชย์' ไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทย พ.ค. 20 ราย จ้างงานคนไทยกว่า 1,500 คน

'พาณิชย์' ไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทย พ.ค. 20 ราย จ้างงานคนไทยกว่า 1,500 คน
12 มิถุนายน 2563
308

"วุฒิไกร" อนุญาตต่างชาติลงทุนไทย พ.ค. 20 ราย เงินลงทุน  442  ล้านบาท จ้างงานคนไทยกว่า 1,500 คน

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 63 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างชาติ 20 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้ พ.ร.บ.ต่างด้าวฯ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และฮ่องกง ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 442 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 1,574 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน

สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่ ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม 6 ราย นักลงทุนจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สมาพันธรัฐสวิส หมู่เกาะเคย์แมน และเนเธอร์แลนด์ เงินลงทุน 64 ล้านบาท ธุรกิจนายหน้า ค้าปลีก ค้าส่ง 9 ราย นักลงทุนจากญี่ปุ่น นอร์เวย์ มาเลเซีย เยอรมนี สาธารณรัฐเซเซลส์ และสิงคโปร์ เงินลงทุน 291 ล้านบาท ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า 5 ราย นักลงทุนจากญี่ปุ่น ฮ่องกง และมาเลเซีย เงินลงทุน 87 ล้านบาท 

ทั้งนี้ เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2563 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต 112 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 3,770 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 35  โดยมีต่างชาติลงทุนประกอบธุรกิจ อาทิ บริการวิจัยและพัฒนาเม็ดพลาสติก และพลาสติก บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการสร้างความรับรู้ต่อแบรนด์หรือสินค้า และด้านการพัฒนาธุรกิจ และการค้าส่งสินค้าเคมีภัณฑ์ ตาข่ายป้องกันปลวก และอุปกรณ์สำหรับใช้กับระบบติดตาม และตรวจสอบสถานะของรถบรรทุก เป็นต้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง