รีบเช็ค! ‘เงินอุดหนุนบุตร’ เตรียมพร้อมก่อนรับ ‘เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง’ 3,000 บาท

รีบเช็ค! ‘เงินอุดหนุนบุตร’ เตรียมพร้อมก่อนรับ ‘เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง’ 3,000 บาท

เช็คความพร้อม “เงินอุดหนุนบุตร” ตรวจสอบสิทธิ รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมรอรับเงินเยียวยา 3 พันบาท

หลังจากที่ รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อัพเดท :  เช็คเลย! เงินเยียวยา 3,000 บาท ผู้รับเงินอุดหนุนบุตร-บัตรคนจน-กลุ่มเปราะบาง ได้เงินวันไหน?

พร้อมระบุถึง กลุ่มเปราะปาง ที่ได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการดังกล่าวประกอบด้วย 

1) เด็กแรกเกิด-6 ปี จากครัวเรือนยากจน ไม่เกิน 1,451,468 คน 

2) ผู้สูงอายุ ไม่เกิน 9,664,111 คน 

3) ผู้พิการ ไม่เกิน 2,027,500 คน 

รวมกลุ่มเปราะบางทั้งหมดไม่เกิน 13,143,079 คน

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 


โดยจะ
จ่ายเงินเยียวยารายละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, เพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการ และเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน (พฤษาคม – กรกฎาคม 2563) 

ต่อมาภายหลังได้เกิดความสับสนเกี่ยวกับกำหนดการโอนเงินที่ลือกันว่า จะเข้าเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา พร้อมกับเงินสวัสดิการรัฐ (เงินอุดหนุนบุตร, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ) และกลายเป็นประเด็นร้อน เมื่อไม่มีเงินก้อนดังกล่าวโอนเข้าบัญชี 

ร้อนให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องออกมาชี้แจง ย้ำกันชัดๆ อีกครั้งว่า โครงการเงินเยียวยาจำนวน 3,000 บาท ซึ่งจะจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาท รวมระยะเวลา 3 เดือนนั้น ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ซึ่งเมื่อมีข้อสรุปแล้ว จึงจะสามารถส่งเรื่องต่อไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่จะประชุมกันทุกวันอังคาร

ดังนั้น การหาข้อสรุปมาตรการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนี้ “เร็วที่สุด” ก็คือ อังคารที่ 16 มิ.ย.63 ในกรณีที่สามารถหาข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้แล้ว 

สำหรับใครที่ตั้งตารอเงินเยียวยาก้อนนี้ ระหว่างที่รอลุ้นว่าจะเคาะได้เมื่อไร แล้วเงินจะออกตอนไหน มาลองเช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะกันเสียหน่อย

โดยเฉพาะ “เงินอุดหนุนบุตร” หรือ “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” ที่สามารถสมัครได้เรื่อยๆ แถมถ้าเข้าเกณฑ์ได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาท ยังจะได้เงินย้อนหลังตามสิทธิที่ได้รับด้วย โดยทะเบียนผู้ได้รับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด คือ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ฉะนั้นใครที่ได้ทำการปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไขข้อมูล ภายในวันดังกล่าว อย่าลืมเช็คสิทธิดูว่า เรียบร้อยแล้วหรือไม่ 

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ตามขั้นตอนดังนี้

159185713462

สแกน QR code หรือ คลิกที่นี่

จากนั้นให้กรอกข้อมูล และทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. กรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
  2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
  3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
  4. กดค้นหาข้อมูล

159185723249

 

เมื่อระบบทำการตรวจสอบจากเลขประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งสถานะยืนยัน "การได้รับสิทธิ" ซึ่งใครที่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับสิทธิ ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ว นั่งรอเฉยๆ เงินก็จะโอนเข้าบัญชีที่ให้ไว้

ส่วนใครที่เจอสัญลักษณ์แปลกๆ ทางเพจ ได้อธิบาย "รหัส" ต่างๆ ว่าหมายถึงอะไร พร้อมแนะนำวิธีแก้ไข ไว้ดังนี้ 

159185729513  

  • E01 อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ

หมายถึง : อยู่ระหว่างการพิจารณา และบันทึกข้อมูล

  

159185735184

 

E22 ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีข้อมูลผู้รับรองสถานะของครัวเรือน

หมายถึง : ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามระเบียบของโครงการ ให้ดำเนินการหาผู้รับรองคนที่ 1 และ 2 ตามที่กำหนดไว้ (หากต้องการแก้ไข ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง)

159185738852

E20 ข้อมูลที่ปฏิเสธการจ่ายเงิน

หมายถึง : ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ > ข้อมูลเด็กให้ตรงตามสูติบัตร / บัญชีรับเงินถูกต้อง / ใช้งานได้หรือไม่

159185741436

EX1 (ติดต่อเจ้าหน้าที่)

หมายถึง : ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง ดังต่อไปนี้

  1. ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีถูกต้องหรือไม่
  2. บัญชีที่ขอรับเงินยังใช้งานได้หรือไม่
  3. กรณีรับเงินผ่านพร้อมเพย์ ต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
  4. หากข้อมูลถูกต้องแล้ว แปลว่า มีสิทธิรับเงินเดือนถัดไป (โดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่)

แต่หากต้องแก้ไข ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

159185743652
  

EX04 ถูกระงับสิทธิชั่วคราว เนื่องจากมีผลการเบิกจ่ายไม่ตรงกับจำนวนเดือนที่ได้รับสิทธิ

หมายถึง : เนื่องจากผู้ลงทะเบียนและเด็กแรกเกิดรายเดิมที่เคยรับเงินอุดหนุนแล้วมาลงทะเบียนรอบที่ 2 และมีการรับเงินรอบที่ 2 ทำให้มีการจ่ายเงินซ้ำซ้อน ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง


159185745738

EX16 ข้อมูลไม่ครบถ้วน กรุณามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร. 02 ส่วนที่ 1)

หมายถึง : โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในแบบ ดร.02 ส่วนที่ 1 ให้ครบถ้วน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.csg.dcy.go.th (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน)

ทั้งนี้ หากพบข้อมูลที่ต้องแก้ไขโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง


1591857479100

โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)

สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้