ปธ.ชมรมนายแพทย์ สสจ. ร่อนแถลงการณ์ แนะใช้สันติวิธี กรณี 'หมอชาญชัย' 

ปธ.ชมรมนายแพทย์ สสจ. ร่อนแถลงการณ์ แนะใช้สันติวิธี กรณี 'หมอชาญชัย' 

ปธ.ชมรมนายแพทย์ สสจ. ร่อนแถลงการณ์แนะใช้สันติวิธี และทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน กรณีการร้องเรียนย้าย "หมอชาญชัย" หวั่นกระทบกับการทำงาน ย้ำให้ทำงาน เพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ อันเป็นที่รักยิ่ง สู้ศึกกับภัยสุขภาพทั้งหลายทั้งปวง ด้วยความเข้มแข็ง

จากกรณีการลงนามสั่งย้าย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ให้ไปทำงานที่กระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มารักษาราชการแทนเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยระบุสาเหตุที่สั่งย้าย นพ.ชาญชัย ว่าฉ้อราษฎร์บังหลวง จนทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และใกล้เคียงจนมีกระแส #Save หมอชาญชัย และ #คนดีต้องมีที่ยืน รวมถึงการนัดกันรวมตัวแต่งชุดดำ หรือใส่เสื้อดำในทุกวันศุกร์ตามข่าวที่นำเสนอแล้วนั้น

ล่าสุด ได้มีหนังสือส่งต่อทางช่องทางสื่อสารออนไลน์ ระบุเป็นคำแถลงการณ์ ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความร่วมมือใช้หลักสันติวิธีและปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ โดยหนังสือส่งถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัด ลงนามโดย นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ ประธานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยระบุเนื้อหาว่า ...

ขณะนี้ได้มีเรื่องร้องเรียนในกระทรวงสาธารณสุขตามที่เป็นข่าว ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลและสับสนแก่บุคลากรและประชาชนที่สนใจ ซึ่งชมรมนายแพทย์สาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้ติดตามข่าวสารเรื่องนี้มาโดยตลอดเช่นกัน จึงได้มีความเห็นว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวได้เข้าสู่ กระบวนการตรวจสอบโดยละเอียด ตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการแล้ว โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข, รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันในเรื่องความโปร่งใสและการให้ความเป็นธรรมกับทุกๆ ฝ่ายแล้ว

จึงนำเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ได้โปรดเรียกร้องให้บุคลากรทางกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ใช้สันติวิธี และปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ อันเป็นที่รักยิ่งของเรา สู้ศึกกับภัยสุขภาพทั้งหลายทั้งปวง ด้วยความเข้มแข็งตามภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติ

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 63 ที่ผ่านมา

159183454027

เรื่องนี้ บุคลากรทางการแพทย์ ท่านหนึ่งระบุว่า หนังสือดังกล่าวเหมือนออกมาเตือนไม่ให้เคลื่อนไหว และมองว่าการเคลื่อนไหวจะส่งผลต่อการรักษาพยาบาล แต่อยากจะบอกว่า แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ไม่เคยทิ้งคนไข้ หน้าที่ในการปฏิบัติดูแลรักษาคนไข้คือหน้าที่รัก การแสดงออกเพื่อต่อต้านเรื่องนี้จะกระทำโดยสันติวิธีคือการนัดแต่งชุดดำในวันพรุ่งนี้ โดยจะมีหลายพื้นที่ที่จะแต่งชุดดำเพื่อแสดงออกถึงความไม่โปร่งใสในคำสั่งย้ายดังกล่าว เพราะการทำงานหนักในภาระหน้าที่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือขวัญ กำลังใจ และผู้นำที่ดี ทำงานด้วยแล้วสบายใจ