บอร์ด อสมท ไขก๊อกผวาเยียวยาคลื่น 2600

บอร์ด อสมท ไขก๊อกผวาเยียวยาคลื่น 2600
11 มิถุนายน 2563
1,145

กสทช.เคาะเยียวยาคลื่น 2600 ของ อสมท คิดอายุการถือครองคลื่นความถี่ 6 ปี 5 เดือน เป็นเงิน 3,235.836 ล้านบาท ขณะที่ 2 บอร์ด“อสมท”ยื่นลาออกทันที จับตามีลาออกเพิ่ม

ทั้งนี้ ระบุรายละเอียดสัดส่วนการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ ย่าน 2600  สำหรับจำนวนสัดส่วนการชดใช้ หรือ จ่ายค่าตอบแทนในการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ระหว่าง บมจ.อสมท กับบริษัทเพลย์เวิร์ค ขอให้มีการพิจารณาแบ่งค่าตอบแทนในจำนวนเท่าๆ กันทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งจะทำให้ บมจ.อสมท.ไม่เป็นการเสียเปรียบแต่อย่างใด

3.มอบหมายให้สำนักงานดำเนินการจ่ายเงินให้กับ อสมท ตามข้อ 2 และตามเงื่อนไขของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ศึกษาเรื่องนี้

แหล่งข่าวจาก บริษัท อสมท เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่มติกสทช.ออกมา กรรมการของบริษัท 2 ท่านได้ยื่นลาออกจากการเป็นกรรมการได้แก่ นาย พิเศษ จียาศักดิ์ และ นางสาวปาริชาตสถาปิตานนท์ และต้องจับตาอีกว่าจะมีกรรมการคนไหนยื่นลาออกตามมาหรือไม่

นอกจากนี้ กสทช.ยังได้พิจารณาสนับสนุนสถานพยาบาลและโรงพยาบาลของรัฐสู้โควิด-19 โดยอนุมัติให้หน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีภารกิจสนับสนุนการด้านสาธารณสุข สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานของสถานพยาบาลและโรงพยาบาลของรัฐเพื่อต่อสู้สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (โควิด-19) ได้ จากเดิมที่ให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐเป็นผู้ขอเท่านั้น

โดยอนุมัติงบประมาณอีกจำนวน62 แห่ง รวม 63 โครงการ วงเงินรวม 149.811 ล้านบาท อาทิ ดังนี้ 1.โครงการเช่าให้บริการระบบ Call Center (1668 ต้าน COVID 19) ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข งบประมาณจำนวน 422,000 บาท 2.โครงการพัฒนาระบบปรึกษาการแพทย์ทางไกล (Tele-consult) ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข งบประมาณจำนวน 17.415 ล้านบาท3.โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ งบประมาณจำนวน 8.6 ล้านบาท 4.โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ (COVID 19) ของโรงพยาบาลอุดรธานีงบประมาณจำนวน 7.55 ล้านบาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง