อุตฯ จ่อชง ครม. 9 มิ.ย. ช่วยเหลือชาวไร่อ้อย งบหมื่นล้าน

อุตฯ จ่อชง ครม. 9 มิ.ย. ช่วยเหลือชาวไร่อ้อย งบหมื่นล้าน
8 มิถุนายน 2563
429

"สุริยะ" เผย ก.อุตสาหกรรม เตรียมเสนอ ครม. 9 มิ.ย. นำเรื่องเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยฤดูกาลผลิตปี 62/63 คาดว่าชาวไร่อ้อยได้รับเงิน มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 63 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/2563 ภายใต้กรอบวงเงิน จำนวน 10,000 ล้านบาท ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ (9 มิ.ย.) หลังจากกระทรวงการคลังเห็นชอบอัตราการจ่ายเงินตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแล้ว ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีอยู่ในระบบกว่า 200,000 ราย และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยหลังได้รับผลกระทบโควิด-19 อีกด้วย

สำหรับโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต แบ่งเป็น วงเงิน 6,500 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานทุกรายที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และได้ทำสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลก่อนเปิดหีบอ้อย ในอัตราตันละไม่เกิน 85 บาท รายละไม่เกิน 5,000 ตัน และวงเงิน 3,500 ล้านบาท เป็นการช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อย ในอัตราตันละไม่เกิน 92 บาท โดยมีปริมาณอ้อยสดที่เข้าหีบในฤดูการผลิต 2562/2563 ทั้งหมด 37.71 ล้านตัน จากปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 74.89 ล้านตัน ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/2563 ไปแล้ว จำนวน 182,598 ราย คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือฯ คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นตามนโยบายในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรของ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย สอน.จึงได้จัดทำระบบการตรวจสอบสิทธิ์อ้อยผ่าน Line Official ในชื่อ “ตรวจสิทธิ์อ้อย” เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ตรวจสอบปริมาณอ้อยที่ตนได้รับสิทธิตามโครงการเงินช่วยเหลือฯ ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการแล้วกว่า 32,000 ราย จึงขอความร่วมมือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์ของตนได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 และสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง