ชาวนาน่าน อ.ปัว ลงแขกขุดลอกลำเหมืองรับน้ำชลประทานเข้านา

ชาวนาน่าน อ.ปัว ลงแขกขุดลอกลำเหมืองรับน้ำชลประทานเข้านา
6 มิถุนายน 2563
428

ชาวนา อ.ปัว จ.น่าน ในพื้นที่เขตชลประทานจังหวัดน่าน ร่วมแรงลงแขก ทำการขุดลอกลำเหมือง เพื่อรองรับน้ำจากฝายลำน้ำปัว จากโครงการชลประทานน่าน พร้อมปล่อยน้ำให้ชาวนาช่วงฤดูกาลทำนา เตรียมพื้นที่เพาะปลูก

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.63 ที่ลำเหมืองชลประทาน อำเภอปัว เกษตรกรนาชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลไชยวัฒนา หลายหมู่บ้าน ต่างพร้อมใจกัน ลงมือขุดลอกลำเหมืองคลองส่งน้ำชลประทาน ที่ลำเหมืองส่งน้ำลำน้ำปัว เพื่อนำเอาเศษวัชพืชและสิ่งต่างๆ ออกจากลำเหมืองเพื่อให้การไหลของน้ำ ไหลลงพื้นที่แปลงนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อให้ชาวนาลงมือปรับพื้นที่ หลังจากได้เก็บเกี่ยวผลผลิตพืชที่ปลูกแล้วเสร็จและเตรียมพื้นที่เพาะปลูกข้าว

159143331817

ภายหลังจากที่โครงการชลประทานน่านโดย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรชาวนาในพื้นที่เขตชลประทาน ทำการขุดลอกลำเหมืองส่งน้ำ ระยะทางกว่า 9 กิโลเมตร เพื่อที่จะได้ปล่อยน้ำให้ชาวนาอย่างต่อเนื่องหลังจาก น้ำในเขื่อนฝายชลประทาน ที่ลำน้ำปัว ได้มีน้ำปริมาณเยอะ โดยจะปล่อยน้ำให้เกษตรกรชาวนาได้ทำนากันในช่วงฤดูกาลทำนา ซึ่งน้ำมีเพียงพอถึงขั้นที่จะทำนาได้ในทุกพื้นที่ ซึ่งสร้างความดีใจให้กับเกษตรกรชาวนา หลังจากฝนได้ลงมาอย่าง ต่อเนื่อง

159143334378

ทั้งนี้ ถือเป็นเรื่องที่ดีของชาวนา ชาวสวน ที่จะได้ทำนาในช่วงฤดูฝนนี้ หลังจากได้เก็บเกี่ยวผลผลิตพืชหลังนาเสร็จแล้ว ก็จะลงมือปรับพื้นที่และไถคราด ในการเตรียมเพาะปลูกข้าวข้าวช่วงฤดูกาลทำนา หลังจากที่ฝนตกลงมาตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้น้ำตามลำห้วยและหนองน้ำธรรมชาติเริ่มมีน้ำขังกันแล้ว ขณะที่ชาวนาและชาวสวนต่างดีใจที่จะได้มีน้ำใช้ในการทำนา ซึ่งทางโครงการชลประธานน่าน ได้ให้เจ้าหน้าที่ของโครงการชลประทานน่าน ลงประจำอ่างกักเก็บน้ำหรือฝายของโครงการชลประทานทุกแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้อง เกษตรกรชาวนาทุกพื้นที่ คาดว่า ในฤดูกาลทำนาในปีนี้ เกษตรกรชาวนาสามารถทำนาได้อย่างต่อเนื่องและมีน้ำอย่างเพียงพอในฤดูกาลทำนานี้

159143334393

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง