เปิดแผน ท่องเที่ยววิถีใหม่ ผู้ประกอบการ-นักท่องเที่ยว ร่วมป้องกัน

เปิดแผน ท่องเที่ยววิถีใหม่ ผู้ประกอบการ-นักท่องเที่ยว ร่วมป้องกัน
6 มิถุนายน 2563
602

ภายหลังจากผ่อนปรนเฟส 3 พบว่าสถานที่พักผ่อนตามธรรมชาติ เช่น บริเวณชายหาด มีผู้คนหลั่งไหลไปเป็นจำนวนมาก การท่องเที่ยววิถีใหม่ โดยความตระหนักทั้งผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว จึงจำเป็น ต้องร่วมป้องกันเพื่อ ไม่นำไปสู่สถานการณ์ที่ไม่อยากให้เกิด

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19 สำหรับแหล่งท่องเที่ยวชายหาด ในการแถลงข่าวสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ว่ามาตรการหลักสำคัญ อันดับ 1 คือ ความสะอาด ทั้งห้องน้ำสาธารณะ ห้องอาบน้ำ อยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญ รวมถึงทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

นอกจากที่จะมีหน้ากากอนามัยพกติดตัว ต้องมีถุงเล็กๆ เพื่อเก็บขยะออกจากพื้นที่ไม่ทิ้งไว้ให้เป็นภาระของคนในพื้นที่ เป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ ขณะที่ส่วนท้องถิ่น ควรมีจุดคัดแยกขยะ ให้นักท่องเที่ยวสามารถทิ้งในสถานที่จัดเตรียมไว้ เรื่องของความสะอาด เป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือกันให้สถานที่ท่องเที่ยสสะอาด และปลอดภัย

1591382603100

ถัดมา คือ การใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพราะเป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้ประเทศไทยสามารถควบคุมโรคได้ประสบความสำเร็จ เพราะเราใช้หน้ากากอนามัยกันอย่างแพร่หลาย แม้แต่ในพื้นที่ท่องเที่ยวขอให้ยึดหลักการนี้ แม้ชายหาดจะเป็นพื้นที่เปิดโล่ง สามารถเว้นระยะห่างที่พอเหมาะได้ แต่หากร่วมกับการใช้หน้ากากผ้า จะปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งการเว้นระยะห่างต้องมาจากความร่วมมือ หากไปเป็นครอบครัว ขอให้อยู่กลุ่มก้อนของเราเอง แยกจากกลุ่มอื่น เพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ระยะที่ห่างเพียงพอ

ในระยะถัดไป อาจจะต้องออกมาตรการในการคัดกรองจำนวนคน ไม่ให้แออัด หากทำได้สำเร็จ แปลว่ากำลังจะเดินหน้าสู้การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ จะรู้ล่วงหน้าก่อนไปสถานที่ท่องเที่ยว มีการลงทะเบียน จองคิว เช่นเดียวกับ ร้านตัดผม ในพื้นที่ที่มีชายหาดหากแบ่งปัน ลดความแออัด ลดระยะเวลาให้พอเหมาะ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียน ให้คนอื่นเข้าไปใช้พื้นที่ได้ เว้นระยะห่างได้ดี จะมีความปลอดภัยมากขึ้น และต้องไม่ลืมเรื่องการล้างมือ พกเจลแอลกอฮอล์

159138260678

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หากมีระบบนัดหมาย ลงทะเบียน จะสามารถลดความแออัดได้ จะได้รู้หากใครมีความเสี่ยง ทั้งนี้ แต่เดิมสถานที่ท่องที่ยว มีเซฟการ์ด แต่ตอนนี้ต้องมีทีมเซฟใหม่เพิ่มขึ้นมา เพื่อดูว่านักท่องเที่ยวทำตามกติกาหรือไม่ เช่น การรวมกลุ่ม การใส่หน้ากากอนามัย หรือก่อความบันเทิงบางอย่างที่สุ่มเสี่ยง ขณะนี้ ยังไม่อนุญาตให้มีการสังสรรค์ที่ชายหาด ต้องมีป้ายแนะนำ วิธีปฏิบัติตัว ติดไว้ตามที่ต่างๆ

สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงาน ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าตา และทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ผู้มาใช้พื้นที่ พนักงานทำความสะอาด ขอให้จัดอุปกรณ์ป้องกันให้พร้อม และมีการเก็บขยะอย่างถูกวิธี

159138260569

สำหรับนักท่องเที่ยว หากมีอาการไข้ ไอจาม เจ็บป่วย ขอให้ยกเว้น หากไปในพื้นที่สาธารณะอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ขณะที่ กลุ่มสี่ยง ผู้สูงอายุ เด็ก ขอให้อยู่ในระยะห่างที่ชัดเจน ใช้เวลาไม่นานในการอยู่ในพื้นที่ ถือว่าเป็นการพักผ่อน ผ่อนคลายและเดินทางกลับ ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

ขอย้ำว่า “New Normal” ในการไปท่องเที่ยวจะต้องมีการคัดแยกขยะ มีถุงพลาสติกติดตัวไป หรือผู้ประกอบการเตรียมถุงให้กับนักท่องที่ยว เพื่อเก็บขยะออกจากพื้นที่ นอกจากนี้ สิ่งที่ต้องยังคงอยู่ คือ ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง หันมาใช้ ถุงผ้า ตะกร้า” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ทั้งนี้ หลักการสำคัญในการไปในพื้นที่สาธารณะ คือ 1. ดูแลตัวเอง ทุกครั้งที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ หากไปเป็นครอบครัวให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 2. อุปกรณ์ช่วยในการล้างมือ ต้องเตรียมพร้อม เผื่อสถานที่ไม่มีจัดไว้ให้ 3. การเว้นระยะห่าง เราสามารถปรับตัวเราเองได้ 4. การใช้เวลาในพื้นที่สาธารณะให้พอเหมาะราว 1-2 ชม. ใช้ระยะเวลาให้น้อยลง สั้นลง ผ่อนคลายตามสมควร เป็นเรื่องที่ปลอดภัย และเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาใช้ด้วย

159138260349

“กรมอนามัย มีการติดตามทุกระยะที่มีการผ่อนปรน มีการลงไปติดตาม สังเกตการณ์ในระดับพื้นที่ทั้งหมด พบว่า สิ่งที่ทุกคนทำได้ดีใน 5 มาตรการหลัก คือ การล้างมือ ขณะที่การสวมหน้ากากอนามัย เริ่มลดระดับลง ขณะที่เรื่องการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสยังคงต้องรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง รักษาระยะห่างโดยเฉพาะในฟิตเนส ภัตตาคาร หรือสถานที่ปิด ต้องร่วมมือกันต่อไป”

ขณะที่ในโรงภาพยนตร์ หลายคนสงสัยว่าจะสามารถทานป็อบคอร์นและเครื่องดื่มได้หรือไม่ อธิบดีกรมอนามัย อธิบายว่า เนื่องจากโรงภาพยนตร์ อยู่ในพื้นที่ปิด ควรใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากไม่ทานขนมระหว่างดูหนัง จะทำให้เราสวมหน้ากากได้ตลอดเวลาลดความเสี่ยง อย่างไรก็ตามยังคงเป็นมาตรการเชิงคำแนะนำเท่านั้น ไม่ได้ห้าม แต่ขอให้เก็บกลับออกมาทุกครั้ง เพื่อให้พนักงานสามารถดูแลความสะอาดได้ดีขึ้น อะไรที่เป็นขยะขอให้เก็บกลับออกมา

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง