ธรรมนัสเปิดที่สปก.เชียงรายตั้งศูนย์ขน-ถ่ายสินค้า

ธรรมนัสเปิดที่สปก.เชียงรายตั้งศูนย์ขน-ถ่ายสินค้า
6 มิถุนายน 2563
306

"ธรรมนัส"อนุมัติ ใช้ที่ดิน ส.ป.ก.สร้างศูนย์เปลี่ยนถ่าย-ขนส่งสินค้าเชียงของ แปลงโฉมจังหวัดเชียงรายให้เป็นโลจิสติกส์ซิตี้ของภูมิภาค

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ว่าได้พิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อกิจการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และประโยชน์สาธารณะของประเทศ การอนุมัติจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกร รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด - 19

ทั้งนี้ที่ประชุมได้อนุญาตให้ทางกรมการขนส่งทางบก ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินดำเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ด่านพรมแดนเชียงของ ติดกับสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 4 จำนวน 206 ไร่ 1 งาน 57.6 ตารางวา จะเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์หรือสินค้าบรรจุหีบห่อ เพื่อการส่งออกและนำเข้า ในลักษณะจุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าชายแดนไทย-ลาว-จีน จะทำให้อำเภอเชียงของนั้น กลายเป็นเมืองหลักด้านโลจิสติกส์และจะเป็นการแปลงโฉมจังหวัดเชียงรายให้เป็นโลจิสติกส์ซิตี้ของภูมิภาค

นอกจากนี้เมื่อโครงการเปิดให้บริการแล้ว จะก่อให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ให้กับประชาชน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศและในเขตปฏิรูปที่ดิน และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศหลังวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 อีกด้วย

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้มีการอนุมัติให้ทาง ส.ป.ก. จัดซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ทดแทนเครื่องเดิม จำนวน 17 ชุด และเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS แบบ Rover) จำนวน 45 ชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการเกษตรกรของ ส.ป.ก.

ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน การจัดทำแผนที่รูปแปลงที่ดินให้มีความถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็วขึ้น จากแผนงานปกติถึง 30% พร้อมยังช่วยลดระยะเวลาการสำรวจรังวัด เพื่อออก ส.ป.ก.4-01 ให้แก่เกษตรกรได้ภายใน 180 วัน ตามนโนบายของกระทรวงเกษตรฯ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมพร้อมของ ส.ป.ก. เพื่อรองรับเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐ One Map และการจัดทำแผนที่ฐาน Base Map มาตราส่วน 1 : 4,000 ของประเทศไทย (ONE DATUM) ในระบบดิจิทัล (Big Data)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง