‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ให้ ‘องคมนตรี’ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.อ่างทอง

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ให้ ‘องคมนตรี’ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.อ่างทอง
5 มิถุนายน 2563
352

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

วันนี้ (5 มิ..63) เวลา 09.50 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์  มาประณีต  องคมนตรี  ไปประชุมและติดตามการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์  มาประณีต  องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 393 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยให้ทราบ ในการนี้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง  จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และพูดคุยให้กำลังใจ  ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานต่าง ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจิตอาสาพระราชทานเร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง และช่วยซ่อมแซมหลังคาบ้าน ให้สามารถพักอาศัยได้เป็นการเร่งด่วนแล้ว

จังหวัดอ่างทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 73 ตำบล 513 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำ ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2563 ทำให้มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ในพื้นที่ต่างๆและในอำเภอโพธิ์ทอง ส่งผลทำให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สิน ใน 13 ตำบล 64 หมู่บ้าน ได้รับความเสียหายราษฎรได้รับความเดือดร้อน 403 ครัวเรือน

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง