'เฉลิมชัย' ขอเกษตรกรเร่งยื่นอุทธรณ์รับเงินเยียวยา ภายในพรุ่งนี้

'เฉลิมชัย' ขอเกษตรกรเร่งยื่นอุทธรณ์รับเงินเยียวยา ภายในพรุ่งนี้
4 มิถุนายน 2563
450

"เฉลิมชัย" เตือนเกษตรกรที่ถูกตัดสิทธิ์และไม่ได้รับเงินเยียวยา เร่งยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 5 มิ.ย. ย้ำจะช่วยเหลือเกษตรกรให้ทั่วถึงและครอบคลุม ไม่มีตกหล่น

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 63 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขอให้เกษตรกรที่ถูกตัดสิทธิ์หรือไม่ได้รับเงินเยียวยาให้เร่งมายื่นอุทธรณ์ภายในวันพรุ่งนี้ (5 มิ.ย.) ที่หน่วยงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร 8 หน่วยในส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอ จังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อำเภอ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต เครือข่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัด สาขา เขตระบบบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาค 1-4 และสำนักงานสรรพสามิตจังหวัด ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถไปแจ้งอุทธรณ์ที่หน่วยงานใดก็ได้ใกล้บ้าน เช่น ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง แต่อยู่ใกล้สำนักงานเกษตรอำเภอให้ไปแจ้งได้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง เพื่อตรวจสอบทุกกรณี ส่วนระบบออนไลน์เข้าใช้บริการที่ www.moac.go.th 

สำหรับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สิทธิ์มีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน โดยมอบนโยบายไปแล้วว่าให้ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทั่วถึงตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล ยกเว้นกลุ่มที่คณะกรรมการการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ได้เสนอ ครม.มีมติไม่จ่าย เช่น ผู้ที่อยู่ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ข้าราชการบำนาญ ผู้ประกันตน ข้าราชการประจำ และลูกจ้างราชการ ซึ่งนอกเหนือจากมติ ครม. ให้ยกเว้น ทางกระทรวงเกษตรฯ สามารถจ่ายให้เกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกราย

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า เมื่อมีการแจ้งอุทธรณ์ หากเรื่องใดหน่วยงานในส่วนภูมิภาคพิจารณาและสรุปผลได้ ให้ดำเนินการทันที หากนอกเหนืออำนาจต้องเร่งส่งมายังคณะกรรมการฯ ระดับกระทรวง โดยปลัดกระทรวงเกษตรฯ จะประชุมคณะกรรมการครั้งแรกวันที่ 8 มิถุนายนนี้ ขอให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ทุกคน 

ด้าน นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ยอดโอนเงินล่าสุด 713,721 ราย เป็นเงิน 35,518.60 ล้านบาท สำหรับจำนวนเกษตรกรซึ่งบัญชีธนาคารมีปัญหาหรือไม่ได้แจ้งหมายเลขธนาคารมาในสัปดาห์ที่แล้วมี  356,080 ราย จากการที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเร่งประชาสัมพันธ์และไปหาเกษตรกรถึงบ้าน ทำให้ได้บัญชีธนาคารมาแล้ว คงเหลืออยู่ระหว่างติดตาม 62,714 ราย ทั้งนี้ หมายเลขบัญชีของเกษตรกรที่ได้เพิ่มมา 293,366 ราย ส่วนใหญ่เป็นบัญชีต่างธนาคาร ซึ่ง ธ.ก.ส.จะส่งชื่อและหมายเลขบัญชีให้ธนาคารนั้น ๆ ตรวจสอบความถูกต้อง คาดว่าจะแจ้งกลับมายัง ธ.ก.ส.วันพรุ่งนี้ จากนั้นธ.ก.ส.จะโอนให้วันที่ 8 มิถุนายน

“ขอให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้แจ้งหมายเลขบัญชี เร่งแจ้งได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาใกล้บ้านหรือแจ้งผ่านระบบออนไลน์ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อจะได้โอนเงินให้ตามสิทธิ์เร็วที่สุด” นายกษาปณ์ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง