ปชป. เคาะ 4 ประเด็นหลัก สอบถามรัฐบาล 'พ.ร.บ.โอนงบ' 

ปชป. เคาะ 4 ประเด็นหลัก สอบถามรัฐบาล 'พ.ร.บ.โอนงบ' 
3 มิถุนายน 2563
296

"องอาจ" เผย ประชาธิปัตย์ ถกตกผลึก "พ.ร.บ.โอนงบ" สอบถามรัฐบาลใน 4 ประเด็นหลัก เน้น 4 กรอบพื้นฐาน อภิปรายอย่างสร้างสรรค์-ถูกต้อง-เหมาะสม-มีข้อเสนอแนะ

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 63 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในสภาผู้แทนราษฎร ว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้ประชุม ส.ส.ของพรรค เพื่อเตรียมความพร้อมในการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.โอนงบฯ ปี 2563 ไปเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมได้เน้นถึงความจำเป็นของการที่หน่วยราชการต่างๆ โอนงบที่ใช้ประจำมาไว้ที่งบกลาง จำนวนเกือบ 9 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เพราะมีงบประมาณที่ควรโอน กลับไม่โอน หรืองบที่ไม่ควรโอนแต่กลับปล่อยให้มีการโอนมา รวมถึงต้องพิจารณาดูด้วยว่า ยอดงบที่โอนมาของแต่ละกระทรวง แต่ละหน่วยงานมียอดเงินมากน้อยอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ มีบางกระทรวงควรตัดโอนงบได้มากกว่านี้ แต่ทำไมไม่ทำ คงต้องมีการซักถามตรวจสอบรายละเอียดกันในที่ประชุมสภาฯ โดยพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่า กรอบการโอนงบฯ ควรเป็นไปบนพื้นฐาน 4 ประการ ดังนี้

1.งบประมาณที่ชะลอการดำเนินการได้โดยไม่เสียหายต่อการบริหารงานตามปกติ

2.รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงบประมาณปี 2563 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

3.รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง

และ 4.วงเงินคงเหลือที่ไม่มีข้อผูกพัน งบที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายหรือชะลอข้อผูกพันต่างๆ ได้ เช่น ค่าจัดสัมมนา ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายไปราชการต่างประเทศ ค่าศึกษาดูงานที่อยู่ในหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การจัดอีเวนท์ต่างๆ

นายองอาจ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้มี ส.ส.ของพรรค ที่มีความรู้ความสามารถเรื่องงบประมาณแสดงความสนใจที่จะอภิปรายในสภา 10 กว่าคนแล้ว และน่าจะมีผู้สนใจแสดงความจำนงขออภิปรายมาเพิ่มเรื่อยๆ ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบปี 2563 ในวันที่ 4 มิ.ย.นี้ อย่างไรก็ตาม ส.ส.ของพรรค จะเน้นอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม มีข้อเสนอแนะให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่มีใครบอกได้ว่าจะยุติลงเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์จากเงินภาษีอากรของประชาชนจึงต้องใช้อย่างคุ้มค่า ตรงจุด เพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้ต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง