เผยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ภาคตะวันออก มีแนวโน้มดีขึ้น มีน้ำไหลเข้า 10.64 ล้าน ลบ.ม.

เผยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ภาคตะวันออก มีแนวโน้มดีขึ้น มีน้ำไหลเข้า 10.64 ล้าน ลบ.ม.
3 มิถุนายน 2563
285

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในภาคตะวันออกมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากช่วงวันที่ 30 พ.ค.-2 มิ.ย.มีน้ำไหลเข้า 10.64 ล้าน ลบ.ม.

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล เผยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศไปสู่ระดับจังหวัด โดยขับเคลื่อนการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด 76 จังหวัด เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องถึงเดือนมิถุนายน 2563 โดยสนับสนุนการทำงานด้านแผนงานโครงการในพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าตามกรอบวงเงินงบประมาณ (งบกลาง) จัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัด 20 ปี ตามกรอบแผนแม่บทลุ่มน้ำ และจัดทำแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำปี 2565

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากช่วงวันที่ 30 พ.ค.-2 มิ.ย.มีน้ำไหลเข้า 10.64 ล้าน ลบ.ม. โดยเฉพาะอ่างหนองปลาไหลมีน้ำไหลเข้า 7.25 ล้าน ลบ.ม. ส่งผลให้ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ในด้านการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง 23 จังหวัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยโรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ สนับสนุนน้ำให้กับชุมชนรอบเขื่อนเทศบาลตำบลนาคำ 18,000 ลิตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างฯภูมิพล บึงบอระเพ็ด ป่าสักฯ ศรีนครินทร์ กระเสียว อุบลรัตน์ ลำนางรอง และประแสร์ สำหรับสถานการณ์น้ำหลาก-ดินถล่ม แจ้งเฝ้าระวัง 2 หมู่บ้านในพื้นที่ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: