ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร! ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาไม่ได้ 3.56 แสนราย

ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร! ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาไม่ได้ 3.56 แสนราย
3 มิถุนายน 2563
147,567

ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร! ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาไม่ได้ 3.56 แสนราย เนื่องจากไม่พบบัญชีเงินฝาก และเป็นรายชื่อผู้เสียชีวิตถึง 1.32 แสนราย และเป็นข้าราชการ 9.14 หมื่นราย

ความคืบหน้าการจ่ายเงิน โครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค. , มิ.ย. และ ก.ค. 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด (2 มิ.ย.63) ระบบทำการโอนเงินให้แก่เกษตรกรไปแล้วกว่า 7.1 ล้านราย เป็นเงิน 3.55 หมื่นล้านบาท

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดเผยว่า  ในช่วงวันที่ 15-31 พ.ค.ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้โอนเงินเยียวยาเกษตรกร ไปแล้วจำนวน 7.1 ล้านราย จำนวนเงิน 3.55 หมื่นล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

อย่างไรก็ดี ยังมีส่วนที่ไม่สามารถโอนเงินได้ เนื่องจาก

  1. ไม่พบบัญชีเงินฝากจำนวน 3.56 แสนราย  โดยเกษตรกรในกลุ่มนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ และแจ้งเลขบัญชีรับโอนในเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร โดยเร็ว
  2. ส่งรายชื่อบัญชีผู้เสียชีวิตคืนไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทบทวนอีกครั้งจำนวน 1.32 แสนราย 3.เป็นข้าราชการจำนวน 9.14 หมื่นราย

159111624774

นอกจากนั้น ...ยังได้ทำการส่งรายชื่อบัญชีผู้เสียชีวิตคืนไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทบทวนอีกครั้งจำนวน 1.32 แสนราย

สำหรับเกษตรกลุ่มที่ 1 ที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ภายในวัน 30 เม.ย. 2563 จำนวนรวม 6.7 ล้านราย

และเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ซึ่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. 2563 จำนวน 1.57 ล้านราย ให้รีบดำเนินการยื่นอุทธรณ์ เพราะจะหมดเขตภายในวันที่ 5 มิ.ย. นี้

เกษตรกรสามารถแจ้งได้ด้วยเองที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัด/อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต/เครือข่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัด/สาขา เขตระบบบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาค 1-4 และสำนักงานสรรพสามิตจังหวัด โดยวันที่ 5 มิ.ย.63 นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์ ดังนั้น จึงให้เกษตรกรรีบดำเนินการตรวจสอบและดำเนินยื่นอุทธรณ์เพื่อให้รับเงินเยียวยาตามสิทธิ์

ทั้งนี้ ข้อย้ำว่า สามารถตรวจสอบสิทธิ์ ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร และสถานะการอุทธรณ์ได้ที่ www.moac.go.th

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง