“แดนไทย”อุทธรณ์ชิงสายพานลำเลียง

“แดนไทย”อุทธรณ์ชิงสายพานลำเลียง
3 มิถุนายน 2563
930

แดนไทย-อีควิปเม้นท์ เตรียมยื่นอุทธรณ์ ประมูลสายพานลำเลียงสุวรรณภูมิ อ้างเหตุผลเปลี่ยนแปลงทีโออาร์

รายงานข่าวระบุว่า บริษัทแดนไทย-อีควิปเม้นท์ จำกัด เตรียมทำหนังสืออุทธรณ์ผลการประกวดราคาจ้างเอกชนปฏิบัติการและซ่อมบำรุงระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระภายในอาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal Building : MTB) และระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบินภายในอาคารปฏิบัติการกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน (Transfer Baggage Terminal : TBT) สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 1,319 ล้านบาท 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เห็นชอบผลการประกวดราคาโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทแดนไทย-อีควิปเม้นท์ จำกัด ไม่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลางภายใน 7 วัน นับจากวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่มีการประกาศผลประมูลอย่างเป็นทางการ

สำหรับการยื่นอุทธรณ์ดังกล่าวเนื่องจากบริษัทแดนไทย-อีควิปเม้นท์ จำกัด เห็นว่าในระหว่างการประมูลมีการแก้ไขทีโออาร์ที่อาจมีนัยยะสำคัญต่อผลการประมูล โดยเฉพาะในประเด็นคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประมูล159109841114

ส่วนการประชุมคณะกรรมการ ทอท.เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้สอบถามประเด็นที่บริษัทแดนไทย-อีควิปเม้นท์ จำกัด ร้องเรียนถึงประธานกรรมการ ทอท.ก่อนหน้านี้ ซึ่ง ทอท.ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทที่ชนะการประมูลไม่ขัดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประมูล แต่บริษัทแดนไทย-อีควิปเม้นท์ จำกัด เห็นว่าเอกสารประกอบคุณสมบัติผู้ยื่นประมูลอาจขัดคุณสมบัติจึงต้องการให้พิจารณาอีกครั้ง 

สำหรับบริษัทแดนไทย-อีควิปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการปฏิบัติการและซ่อมบำรุงระบบลำเลียงสัมภาระของสนามบินสุวรรณภูมิมาตั้งแต่เปิดสนามบินปี 2549 เป็นเวลา 13 ปี และก่อนที่คณะกรรมการ ทอท.จะเห็นชอบผลการประมูลดังกล่าว ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงกระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้เพราะทีโออาร์ที่กำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงานต้องมีหนังสือยินยอมร่วมงาน และต่อมาบุคลากรของผู้เสนอราคารายหนึ่งแจ้งไปที่คณะกรรมการพิจารณาผลว่าตนไม่มีส่วนรู้เห็นหรือยินยอมเข้าร่วมงานตามการประมูลครั้งนี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง