'Wing Shing Vincent LEUNG' ดอดซื้อหุ้น NINE สัดส่วน16.40%

'Wing Shing Vincent LEUNG' ดอดซื้อหุ้น NINE สัดส่วน16.40%
2 มิถุนายน 2563
255

"เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์" แจ้งนายWing Shing Vincent LEUNG ซื้อหุ้นจำนวน 59,958,387 หุ้น หรือคิดเป็น 16.4022%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่าได้รับแบบรายงานการได้มาและจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยพบว่ามีการรายงานการซื้อหุ้นของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NINE โดยนายWing Shing Vincent LEUNG เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จำนวน 59,958,387 หุ้น หรือคิดเป็น 16.4022% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 16.4022% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง