กรมกิจการสตรีฯ ลุยช่วยพนักงานบริการ 'เมืองพัทยา' ฝึกอาชีพฟรี

กรมกิจการสตรีฯ ลุยช่วยพนักงานบริการ 'เมืองพัทยา' ฝึกอาชีพฟรี
2 มิถุนายน 2563
217

ปัญหาความเดือดร้อนจากโควิด-19 เกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า โดยเฉพาะงานด้านบริการในพื้นที่ที่เน้นด้านการท่องเที่ยวเป็นหลักอย่างพัทยา พนักงานบริการเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ

นางสาวอุษณี  กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่บริเวณหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้กำลังใจ รับฟังปัญหาและข้อเสนอของกลุ่มตัวแทนพนักงานบริการ และเจ้าของสถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จำนวน 30 คน


กลุ่มตัวแทนได้สะท้อนปัญหา ความเดือดร้อนและผลกระทบที่เกิดจากการปิดสถานประกอบการ ทำให้พนักงานบริการจำนวนมากตกงานและขาดรายได้ทันที ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไม่มีสวัสดิการใดๆ รองรับ ทั้งนี้ จากการพูดคคุยเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ กลุ่มพนักงานบริการได้มีข้อเสนอที่สำคัญ 3 ข้อ ดังนี้

1. ขอให้ช่วยดูแลกลุ่มพนักงานบริการ ที่ไม่สามารถเข้าถึงเงินเยียวยาของรัฐบาล 5,000 บาท

2. ขอให้ช่วยเหลือเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภค แก่กลุ่มพนักงานบริการ ซึ่งหลายคนกลายเป็นคนไร้บ้าน เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน

3. เรียกร้องรัฐบาล อนุญาตให้เปิดสถานบริการ เพื่อสามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ

159105903587

นางสาวอุษณี กล่าวว่า เบื้องต้นได้ให้องค์กรเครือข่ายสำรวจ และส่งรายชื่อพนักงานบริการที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทจากรัฐบาล เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ รวมถึงได้มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน


นอกจากนี้ ได้เสนอให้กลุ่มพนักงานบริการ เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ชลบุรี เพื่อเป็นทางเลือกสร้างงาน สร้างรายได้อย่างมั่นคงในอนาคต ในระหว่างที่สถานประกอบยังปิดให้บริการ โดยระหว่างการฝึกอบรมทางศูนย์ฯ จะมีที่พักและอาหารให้กับทุกคน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง