รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน นัด 4 มิ.ย.ถกแผนรับมือเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิด-19

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน นัด 4 มิ.ย.ถกแผนรับมือเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิด-19
1 มิถุนายน 2563
258

อาเซียนเตรียมจัดประชุมเออีเอ็มผ่านระบบทางไกล หาแนวทางรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิด-19 รวมถึงแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะยาวรองรับความท้าทายในอนาคต

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 มิ.ย.อาเซียนจะประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ หรือเออีเอ็ม และรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสาม ประกอบด้วยจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ สมัยพิเศษว่าด้วยโควิด-19 (Special AEM and Special AEM Plus Three on COVID-19) ผ่านระบบทางไกล โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมฯ

นางอรมน กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะร่วมกันหาแนวทางรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามที่ผู้นำอาเซียนได้มอบหมายไว้ เมื่อวันที่ 14 เม.ย.ที่ผ่านมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ให้สมาชิกหารือแนวทางการรักษาความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตโลก เพื่อให้การค้าเดินหน้าต่อไปได้ และการเคลื่อนย้ายสินค้าจำเป็นราบรื่น เนื่องจากที่ผ่านมาหลายประเทศนำมาตรการจำกัดการค้ามาใช้จากความจำเป็นด้านสาธารณสุข ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตสินค้าและเศรษฐกิจของภูมิภาค

159099997928

นอกจากนี้ จะมีการพิจารณาแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะยาวหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้มาตรการทางการค้า และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการรับมือกับโควิด-19 เพื่อให้อาเซียนพร้อมรองรับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) จะมีการหารือแนวทางรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตินี้เช่นกัน

ทั้งนี้ อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในปี 2562 มีมูลค่าการค้ารวม 107,928 ล้านดอลลาร์โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 62,904 ล้านดอลลาร์ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 45,024 ล้านดอลลาร์ ไทยเกินดุล 17,880 ล้านดอลลาร์ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ในขณะที่การค้าระหว่างไทยกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลี มีมูลค่า 79,500 ล้านดอลลาร์ 57,780 ล้านดอลลาร์ และ 13,367 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง