จบแล้ว! แม้ 16 รายชื่อ 'กก.บห.พลังประชารัฐ' ไม่ยื่นลาออก

จบแล้ว! แม้ 16 รายชื่อ 'กก.บห.พลังประชารัฐ' ไม่ยื่นลาออก
1 มิถุนายน 2563
16,100

จบแล้ว พปชร. สมัย "อุตตม" ! เปิด 16 รายชื่อ "กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ" ไม่ยื่นลาออก คาดเลือกตั้งชุดใหม่ภายใน 45 วัน

หลังจาก นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพลังประชารัฐ แถลงเปิดเผย 18 รายชื่อ กรรมการบริหาร พรรคพลังประชารัฐ ลาออกจากตำแหน่งนั้น ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของพรรคแล้ว ส่วนกรรมการบริหารที่เหลือยังไม่มีข่าวลาออก มีรายนามดังนี้ 

1. อุตตม สาวนายน

2. สุวิทย์ เมษินทรีย์

3. สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

4. กอบศักดิ์ ภูตระกูล

5. วิเชียร ชวลิต 

6. พรชัย ตระกูลวรานนท์

7. อิทธิพล คุณปลื้ม

8. ชวน ชูจันทร์

9. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

10. สันติ กีระนันทน์

11. สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ 

12. อนุชา นาคาศัย

13. วิรัช รัตนเศรษฐ

14. สุชาติ ชมกลิ่น

15. ประภาพร อัศวเหม

16. ไพบูลย์ นิติตะวัน


อย่างไรก็ตาม กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ มีทั้งหมด 34 ราย เมื่อมีการยื่นลาออก 18 รายแล้ว ถือว่าเกินกึ่งหนึ่ง ทำให้กรรมการบริหารพรรคทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งโดยปริยาย ทำให้ต้องมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน 45 วัน

ข่าวเกี่ยวข้อง :  เปิด 18 รายชื่อ 'กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ' ลาออก

การที่ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ จำนวน 18 ราย จากทั้งหมด 34 ราย มีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค พร้อมหนังสือแจ้งลาออกจากกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐจำนวน 18 ฉบับ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ โดยมีผลลาออกนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จึงเป็นเหตุให้จำนวนกรรมการบริหารพรรคว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของกรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทั้งหมด มีผลทำให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทั้งคณะพ้นตำแหน่ง เป็นไปตามช้อบังคับพรรคฯข้อที่ 15 (3)

และตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐข้อที่ 19 วรรค 3 กำหนดว่า "ในกรณีกรรมการบริหารพรรคการเมืองพันจากตำแหน่งทั้งคณะ ยกเว้น (2) ให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม่ภายใน45วัน นับแต่วันที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองพันจาก
ตำแหน่งทั้งคณะ "และตามวรรค4" ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองพันจากตำแหน่งทั้งคณะให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม่"

ดังนั้น ทำให้นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคฯคนปัจจุบัน กลายเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ต้องประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ เพื่อกำหนดวันจัดประชุมใหญ่สามัญและให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อที่ 15 วรรค 3

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง