เยียวยากลุ่มเปราะบาง 'เด็กแรกเกิด' รอบแรก จ่ายรวด! 2,600 บาท 10 มิ.ย.นี้

เยียวยากลุ่มเปราะบาง 'เด็กแรกเกิด' รอบแรก จ่ายรวด! 2,600 บาท 10 มิ.ย.นี้

อย่าสับสน! "เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง" 3,000 บาท โดยเฉพาะในกลุ่ม "เด็กแรกเกิด" เงินไม่ได้เข้าวันนี้ (1 มิ.ย.) อย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่เงินรอบแรกจะโอนเข้าบัญชี 10 มิ.ย. รวดเดียว! 2,600 บาท

หลังจากปิดจ๊อบมาตรการ "เยียวยาเราไม่ทิ้งกัน" ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนเงิน "เยียวยาเกษตรกร" ก็กำลังเข้าสู่โค้งสุดท้าย และจะโอนล็อตใหญ่ครั้งสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ (2 มิ.ย.) ก็ใกล้จะจบโครงการตามๆ กันไป

แล้วก็มาถึงเวลาของ "กลุ่มเปราะบาง" ที่รัฐบาลมีมติจ่ายเงินช่วยเหลือ "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท (3 เดือน เดือนละ 1,000 บาท) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ เด็กแรกเกิด-6 ขวบ

สำหรับ "ผู้ปกครอง" ที่กำลังรอคอยเงินเยียวยาเพิ่มเติมในส่วนนี้ จากที่รัฐบาลมีมาตรการดูแลอยู่แล้วในชื่อของ "เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด" เดือนละ 600 บาท ใน 3 เดือนนี้ คือ ระหว่าง พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 ก็จะเพิ่มเงินเยียวยาเข้ามาเดือนละ 1,000 บาท เป็นเดือนละ 1,600 บาท โดยจะโอนเข้าพร้อมกันกับรอบโอนของเงินอุดหนุนที่จ่ายอยู่เดิม

ฉะนั้น ที่แห่แชร์หรือเข้าใจกันไปว่า เงินจะเข้าในวันนี้ (1 มิ.ย) นั้น ถือเป็นความเข้าใจผิด เพราะตามรอบการโอนเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งดูแลการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์โดย "กรมบัญชีกลาง" ได้กำหนดรอบโอนของทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้ในปฏิทินการโอนล่วงหน้าไว้แล้ว

โดยในเดือน มิ.ย.63 รอบการโอน คือ วันพุธที่ 10 มิถุนายนนี้ ซึ่งในวันดังกล่าว ผู้ได้รับสิทธิ์ จะมีเงินโอนเข้าบัญชีจำนวนทั้งสิ้น 2,600 บาท ประกอบด้วย เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท และเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 2 เดือน (พ.ค. และ มิ.ย.) เดือนละ 1,000 บาท รวมแล้วเท่ากับ 2,600 บาท

ส่วนรอบโอนในเดือนกรกฎาคม ก็จะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 10 ก.ค.63 เป็นจำนวน 1,600 บาท (1,000 + 600) เป็นการปิดจ๊อบเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

159098545792

และหลังจากนั้น คือ เดือนสิงหาคม และ กันยายน เงินที่โอนเข้าบัญชีในวันที่ 10 ส.ค. และ 10 ก.ย. ก็จะกลับมาโอนในจำนวนปกติ คือ 600 บาทตามเดิม

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน call center 02 255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 124, 147 และ 02 651 6920