เช็ควันนี้โอนเงิน 10,000 www.เยียวยาเกษตรกร.com กลุ่ม 1-2 รีบอุทธรณ์ก่อนหมดเวลายื่น

เช็ควันนี้โอนเงิน 10,000 www.เยียวยาเกษตรกร.com กลุ่ม 1-2 รีบอุทธรณ์ก่อนหมดเวลายื่น
2 มิถุนายน 2563
535,660

ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร เช็ควันนี้โอนเงิน 10,000 บาท www.เยียวยาเกษตรกร.com กลุ่ม1-2 รีบอุทธรณ์ก่อนหมดเวลายื่น

วันนี้ 2 มิ.ย. 2563 เกษตรกรยังคงตรวจสอบเงินเยียวยา ตามโครงการช่วยเหลือเงิน เยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ล่าสุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า เกษตรกรกลุ่มที่ 2 ประมาณ 825,000 คน จะได้รับเงินโอนทีเดียว 2 รอบ รวมกันเป็น 10,000 บาท ภายในวันที่ 2 มิ.ย. นี้

ส่วนกรณีรายชื่อเกษตรกรผู้เสียชีวิตและผ่านสิทธิแล้วกว่า 109,000 คน ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้นำส่งรายชื่อให้กระทรวงเกษตรฯ กลับไปพิจารณาใหม่นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการส่งรายชื่อกลับมาให้ ธ.ก.ส.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

สำหรับเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์แล้วพบว่าไม่สามารถโอนเงินได้เนื่องจากไม่พบบัญชีนั้น เหลืออยู่ 256,000 ราย จากก่อนหน้ามีอยู่ 400,000 ราย ขอให้ติดต่อเพื่อแจ้งเลขบัญชีเงินกับเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. เพื่อรับเงินช่วยเหลือ

159097481168

ขณะเดียวกัน ผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่มีรายชื่อตกหล่น หรือไม่ได้รับสิทธิ์ หรือไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง โครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ

สำหรับเกษตรกลุ่มที่ 1 ที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ภายในวัน 30 เม.ย. 2563 จำนวนรวม 6.7 ล้านราย และเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ซึ่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. 2563 จำนวน 1.57 ล้านราย ให้รีบดำเนินการยื่นอุทธรณ์ เพราะจะหมดเขตภายในวันที่ 5 มิ.ย. นี้

เกษตรกรสามารถแจ้งได้ด้วยเองที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัด/อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต/เครือข่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัด/สาขา เขตระบบบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาค 1-4 และสำนักงานสรรพสามิตจังหวัด โดยวันที่ 5 มิ.ย.63 นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์ ดังนั้น จึงให้เกษตรกรรีบดำเนินการตรวจสอบและดำเนินยื่นอุทธรณ์เพื่อให้รับเงินเยียวยาตามสิทธิ์

ข้อย้ำว่า สามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานะการอุทธรณ์ได้ที่ www.moac.go.th 

159097488233

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง