โพลล์ชี้ 'ปลดล็อคเฟส 3' ประชาชน 80% หวั่น 'ผับ-บาร์' แหล่งแพร่โควิด

โพลล์ชี้ 'ปลดล็อคเฟส 3' ประชาชน 80% หวั่น 'ผับ-บาร์' แหล่งแพร่โควิด
30 พฤษภาคม 2563
2,550

"กรุงเทพโพลล์" เผย หากมีการผ่อนปรนระยะ 3 ถึง ระยะ 4 ประชาชนกว่า 80% มองว่า สถานบันเทิง ผับ บาร์ เป็นสถานที่ที่กังวลมากที่สุดว่าอาจทำให้มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะที่เกือบ 70% มองว่า "พ.ร.ก. ฉุกเฉิน" ยังมีความจำเป็นมากในการคุมโควิด

วันนี้ (30 พ.ค.) ผลสำรวจ กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คนไทยว่ายังไง…กับการต่อ พรก.ฉุกเฉิน” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,205 คน ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.9 เห็นว่า การต่อ พรก.ฉุกเฉิน การล็อคดาวน์มีผลต่อการดำเนินชีวิต การทำงาน การเรียน ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 42.1 เห็นว่ามีผลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

เมื่อถามว่า กังวลมากน้อยเพียงใดต่อสถานที่ที่เปิดจากมาตรการผ่อนปรน เฟสแรก และเฟสสองว่า จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้นั้น พบว่า ในมาตรการผ่อนปรนเฟสแรกเคอร์ฟิว 22.00 – 04.00 น. เช่น ตลาด ร้านอาหารขนาดเล็ก  สนามกีฬากลางแจ้ง ร้านตัดผม ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 61.8 มีความกังวลต่อสถานที่ที่ผ่อนปรนค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด แบ่งเป็น ค่อนข้างน้อยร้อยละ 43.8 และน้อยที่สุดร้อยละ 18.0 ขณะที่ร้อยละ 38.2 มีความกังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด แบ่งเป็น ค่อนข้างมากร้อยละ 32.8 และมากที่สุดร้อยละ 5.4

ส่วนมาตรการผ่อนปรนระยะ 2 เคอร์ฟิว 23.00 – 04.00 น. เช่น ห้างสรรพสินค้า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 61.6 มีความกังวลต่อสถานที่ที่ผ่อนปรนค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด แบ่งเป็น ค่อนข้างน้อยร้อยละ 44.6 และน้อยที่สุดร้อยละ 17.0 ขณะที่ร้อยละ 38.4 มีความกังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด แบ่งเป็น ค่อนข้างมากร้อยละ 32.6 และมากที่สุดร้อยละ 5.8

เมื่อถามต่อว่า สถานที่ที่กังวลมากที่สุดหากมีการผ่อนปรนระยะ 3 และระยะ 4 ว่าอาจจะทำให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ คือ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คิดเป็นร้อยละ 80.5 รองลงมาคือ สนามมวย สนามม้า สนามแข่งกีฬาต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 77.6 และโรงภาพยนตร์ คิดเป็นร้อยละ 46.2

เมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการลดเวลาเคอร์ฟิวลงเหลือ 23.00 – 03.00 น. ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.4 เห็นด้วยเพราะ เวลาไม่ได้แตกต่างจากเดิมที่ 23.00 – 04.00 น. จะได้มีความยืดหยุ่นในการดำเนินชีวิตได้มากขึ้น ขณะที่ร้อยละ 17.6 ไม่เห็นด้วยเพราะ จะทำให้มีการพบปะ สังสรรค์ ชุมนุมกันเพิ่มขึ้น เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

สำหรับความเห็นต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินยังจำเป็นมากน้อยเพียงใดต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.5 เห็นว่ายังจำเป็นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 30.5 เห็นว่าจำเป็นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

สุดท้ายเมื่อถามถึงเรื่องที่ห่วงมากที่สุด กับอนาคตของประเทศไทย ในการต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน คือ ปัญหาการขาดรายได้ ค่าครองชีพของประชาชนคิดเป็นร้อยละ 77.9 รองลงมาคือ มีการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 70.0 และการศึกษาของลูกหลานเรียนออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 57.7

159080469423

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง