ทอท.ล้มประมูลหมื่นล้าน ระบบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า

ทอท.ล้มประมูลหมื่นล้าน ระบบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า
1 มิถุนายน 2563
900

ทอท.ล้มประมูลระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสาร APPS วงเงิน 1.87 หมื่นล้านบาท แจงเหตุเอกชนยื่นข้อเสนอรายเดียว - ไม่ผ่านการพิจารณา เร่งปรับแก้ทีโออาร์เปิดประมูลอีกรอบ หวังต่อทันสัญญาเก่าหมดอายุ พ.ย.นี้

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทอท.ได้ยกเลิกประกาศงานจ้างให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) และประมวลผลรายการข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (PNR) เนื่องจากทราบว่าการเปิดประมูลดังกล่าว มีเอกชนสนใจเข้าร่วมประมูลเพียงรายเดียว ส่งผลให้ต้องยกเลิกประมูล เพื่อจัดทำเอกสารประกวดราคา (ทีโออาร์) ใหม่ และเปิดประมูลอีกรอบเพื่อความรอบคอบ

รายงานข่าวจาก ทอท.ระบุว่า โครงการจ้างให้บริการระบบ APPS และประมวลผลฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร ทอท.ได้ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2563 โดยมีราคากลางอยู่ที่ 18,784,725,260 บาท ซึ่งเป็นราคาคำนวณจาก ราคา 1 USD ต่อผู้โดยสาร 1 คนต่อ 1 เที่ยวบิน หรือ 31 บาทต่อผู้โดยสาร 1 คนต่อเที่ยว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยประมาณจากผู้โดยสารจำนวน 566,316,709 คน

โดย ทอท.มีกำหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา แต่กลับพบว่ามีเอกชนมายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว อีกทั้งผู้เสนอรายดังกล่าวยังไม่ผ่านการพิจารณาจาก ทอท. จึงทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาโครงการดังกล่าวออกไปก่อน ซึ่งขณะนี้ ทอท.อยู่ระหว่างทบทวนรายละเอียดของทีโออาร์ เพื่อปรับปรุงให้รอบคอบมากขึ้น และจะทำการประกาศเชิญชวนใหม่อีกครั้ง โดยมั่นใจว่าจะสามารถประมูลโครงการแล้วเสร็จภายในปีนี้ เนื่องจากสัญญาเดิมในปัจจุบันจะครบกำหนดในวันที่ 30 พ.ย. 2563

สำหรับระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า มีกำหนดระยะเวลาติดตั้งและทดลองระบบให้ใช้งานได้ภายใน 5 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ระยะเวลาให้บริการ 5 ปี หลังจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพันสดุของผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบงานและมีหนังสือแจ้งให้เริ่มการให้บริการ

ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า APPS ของท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ทอท.สามารถให้บริการรับข้อมูลผู้โดยสาร ผู้ประจำหน้าที่ในอากาศยาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน และเที่ยวบินจากสายการบิน หรือตัวแทนอากาศยานที่ทำการบินในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีท่าอากาศยานต้นทาง และท่าอากาศยานปลายทาง หรือท่าอากาศยานแวะผ่านในประเทศไทย รวมถึงการให้บริการแจ้งตอบกลับการอนุญาตให้เดินทางเข้าและออกประเทศ

รายงานข่าวยังระบุด้วยว่า คุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่กำหนดไว้ในทีโออาร์ ข้อมูลส่วนสำคัญคือผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ iAPIS/APPS และระบบประมวลผลรายการข้อมูล PNR จากเจจ้าของผลิจภัณฑ์มาเป็นระบบหลักในการให้บริการ นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดด้วยว่า ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานและแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบัน ทอท.ได้ว่าจ้าง กลุ่ม 2S CONSORTIUM ประกอบด้วย บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) และบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ให้บริการระบบข้อมูลตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System: APPS) อายุสัญญา 5 ปี เริ่มสัญญาตั้งแต่ปี 2558 และกำลังจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 พ.ย.2563

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง