www.เยียวยาเกษตรกร.com ตรวจสอบสิทธิ์ จ่ายวันนี้อีก 3.4 ล้านราย! จนครบภายใน 31 พ.ค.นี้

www.เยียวยาเกษตรกร.com ตรวจสอบสิทธิ์ จ่ายวันนี้อีก 3.4 ล้านราย! จนครบภายใน 31 พ.ค.นี้
29 พฤษภาคม 2563
72,237

เกษตรกรกลุ่ม 1-2 รีบตรวจสอบสิทธิ์ "www.เยียวยาเกษตรกร.com" จ่ายเพิ่มเติม 3.4 ล้านราย ได้ครบในวันที่ 31 พฤษภาคม นี้ รวมยอดจ่ายจริง 8 ล้านราย อุทธรณ์ได้ถึง 5 มิถุนายนนี้

ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินแล้วกว่า 6.2 ล้านราย โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของภาครัฐ

วันนี้ (วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) เกษตรกรกลุ่มที่ 1 เป็น กลุ่มเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลัง และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ ชุดที่ 2 ที่มีรายชื่อ 3,519,434 ราย 

หลังจากตรวจสอบความซ้ำซ้อนและคัดกรองสถานะผู้เสียชีวิตแล้ว เหลือผู้มีสิทธิ์จํานวน 3,410,314 ราย ระบบจะทำการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรเข้าบัญชีที่ผู้ลงทะเบียนได้แจ้งเอาไว้ ซึ่งเกษตรกรที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรสามารถเช็คได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับ เกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 ที่ไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองรับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

159071421345

ขณะเดียวกัน เกษตรกรในกลุ่มที่ 2 หรือ กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 ที่มีรายชื่อประมาณ 1.57 ล้านราย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยในระบบแล้ว จะเริ่มทำการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้แล้วเสร็จ ได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยมีการจ่ายทั้งวันเสาร์ และอาทิตย์ เพื่อเก็บตกการโอนรอบสุดท้ายของเกษตรกรด้วย

สำหรับกรณีที่เกษตรกรในกลุ่มที่ 2 นี้ต้องการยื่นอุทธรณ์ สามารถเริ่มอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563

159071419784

ส่วนเกษตรกรในกลุ่มที่ที่เป็น กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกแต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และจะมีการปลูกพืชจริงก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีจำนวนเกษตรกรอยู่ประมาณ 1.3 แสนคน ดยจะได้รับเงินครั้งเดียว 3 เดือน คือ 15,000 บาท โดยเกษตรกรในกลุ่มนี้จะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ประเมินเบื้องต้น คาดว่าน่าจะมีเกษตรกรได้รับเงินเยียวยากว่า 8 ล้านคน แต่ไม่ถึง 10 ล้านคน เนื่องจากเกษตรกรบางรายทำอาชีพหลายอย่าง ซึ่งระบบจะทำการจ่ายเงินเยียวยาจะให้แค่ 1 หมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการตรวจสอบผลการโอนเงิน ทำได้ตามขั้นตอนนี้

1. เข้าไปยัง www.เยียวยาเกษตรกร.com

2. คลิกปุ่มสีเหลือง ตรวจสอผลการโอนเงิน

3. ทำตามขั้น กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และรหัสความปลอดภัย

4. จากนั้นระบบจะแจ้งผลว่า ผู้ลงทะเบียนได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีหรือไม่ ในช่องทางใด

159071416853

สำหรับเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์แล้ว และส่งรายชื่อมายัง ... แล้วพบว่า ไม่สามารถโอนเงินเยียวยาเกษตรกรได้ เนื่องจากไม่พบบัญชีเงินฝาก ล่าสุดจำนวนเหลือ 256,000 ราย จากก่อนหน้านี้ 400,000 ราย ให้เกษตรกรแจ้งบัญชีเงินฝากกรณีที่เป็นบัญชีจากธนาคารอื่น ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

ขณะที่ ข้าราชการทำการเกษตร 910,000 ราย ที่หมดสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท นั้น ... ยังไม่มีการจ่ายเงินในส่วนนี้ ทำให้ไม่ต้องหักเงินเดือนคืนแต่อย่างใด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง