เส้นทางสู่แรงงานในอีอีซี 

เส้นทางสู่แรงงานในอีอีซี 
29 พฤษภาคม 2563
322

อีอีซีไม่เพียงเป็นการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจประเทศ แต่ในระดับประชาชนทั่วไปอีอีซีคือโอกาสการมีงานที่ดี รายได้ที่ดี ชีวิตที่มั่นคง แต่โอกาสที่ว่านี้ย่อมมีเส้นทางที่ต้องมุ่งมั่นเพื่อคว้าฝันเอาไว้ในมือ

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางอีอีซีโมเดล ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ19 พ.ค.ที่ผ่านมาได้พิจารณาแนวทางการพัฒนา บุคลากรกับผู้ประกอบการ ตามแนวทางอีอีซี โมเดล และการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากรแบบ Demand Driven เป็นแนวทางหลักโดยใช้ EEC Model Type A และ EEC Model Type B

รวมถึงให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรมปรับการเรียนหลักสูตรการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ (Degree) เป็นแบบ EEC Model Type A ให้มากที่สุด ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short Course)และประสานพลังเอกชนเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย 30,000 คน

อีอีซีไม่เพียงเป็นการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจประเทศ แต่ในระดับประชาชนทั่วไปอีอีซีคือโอกาสการมีงานที่ดี รายได้ที่ดี ชีวิตที่มั่นคง แต่โอกาสที่ว่านี้ย่อมมีเส้นทางที่ต้องมุ่งมั่นเพื่อคว้าฝันเอาไว้ในมือ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง