เช็คที่นี่! รวมมาตรการ 'www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com' ครบทุกธนาคาร ‘พัก ลด ขยาย เติม’

เช็คที่นี่! รวมมาตรการ 'www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com' ครบทุกธนาคาร ‘พัก ลด ขยาย เติม’
29 พฤษภาคม 2563
83,233

ครบจบที่นี่ www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com รวบรวมมาตรการการเงิน "พัก ลด ขยาย เติม" ของทุกธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ มาไว้ที่เดียว ระบุชัดวงเงินโครงการเต็มหรือยัง

หลังจากที่รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเราไม่ทิ้งกันหรือมาตรการเยียวยาเกษตรกรเพื่อหวังให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 มีการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง จนทำให้รัฐบาลต้องออก ...ฉุกเฉินฯ ประกาศเคอร์ฟิว รวมถึงการปิดสถานที่เสี่ยงต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเศรษฐกิจ

ในทางหนึ่งรัฐบาลจึงออกมาตรการทางการเงินเพื่อมาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของภาคประชาชน ภาคธุรกิจเล็ก กลาง ใหญ่ และได้รวบรวมมาตรการการเงินของสถาบันการเงินต่างๆ มาไว้ที่เดียว ในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com หรือ www.gfa.or.th/sfi ที่เปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้

  

159066582353

โดยภายในเว็บไซต์นั้นได้มีการอธิบ่ยความหมายเบื้องต้นของ 4 คำ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านการเงินไว้ ดังนี้

- พัก หมายถึง พักชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินงวดผ่อนชำระ

- ลด หมายถึง ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หรือลดเงินงวดผ่อนชำระ

- ขยาย หมายถึง ขยายระยะเวลากู้

- เติม หมายถึง ให้สินเชื่อเพิ่มเติม

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

รวมถึงได้รวบรวมมาตรการจากสถาบันการเงินของรัฐต่างๆ มาไว้ที่นี่ที่เดียว ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.), ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK),  ธนาคารออมสิน, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK), ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...), บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMC) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย)

ทั้งนี้สามารถเข้าไปดูมาตรการในแต่ละธนาคารได้ว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เป็นมาตรการเพื่อประชาชนกลุ่มใด ตรงกับตัวเราหรือไม่ มีระยะเวลาโครงการถึงเมื่อไร และคลิกเข้าไปก็จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์ของสถาบันการเงินนั้นๆ ด้วย

159066591697

โดยแต่ละมาตรการจะแยกเป็นหมวดหมู่ คือ พัก ลด ขยาย และเติม นอกจากนี้ในแต่ละมาตรการ หากมาตรการนั้นวงเงินให้เต็มจำนวนที่สถาบันการเงินนั้นดำเนินการ ก็จะมีการระบุอย่างชักเจนว่าวงเงินเต็มแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการสนับสนุน และสามารถมองหามาตรการอื่นๆ ต่อไปได้

อีกหนึ่งวิธีสำหรับการค้นหามาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน คือ การค้นหาจากตัวเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรและ SMEs เกษตกร, กลุ่มประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป, กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs, กลุ่มผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก และกลุ่ม Non-Bank

ซึ่งเมื่อเลือกกลุ่มที่ต้องการหรือตรงกับความสนใจของตัวเองแล้ว ก็จะขึ้นสถาบันการเงินที่เกี่ยวกับกับมาตรการนั้นๆ ก็จะระบุว่ามีมาตรการอะไรบ้างและมีรายละเอียดอย่างไร

159066594337

ยกตัวอย่างเช่น ในกลุ่มของประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป จะแยกย่อยเป็นสินเชื่อประเภทต่างๆ เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน สินเชื่อเช่าซื้อ/ลิสซิ่ง และสินค้าเพิ่มเติม หรือในกลุ่มของผู้ประกอบการ SMEs ก็จะแยกย่อยเป็น ท่องเที่ยว ค้าปลีก/ค้าส่ง และอุตหสากรรมการผลิตและอื่นๆ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง