200 คนไทยได้รับผลกระทบโควิด กลับจากต่างประเทศ พบผู้ป่วย PUI 7 คน

200 คนไทยได้รับผลกระทบโควิด กลับจากต่างประเทศ พบผู้ป่วย PUI 7 คน
28 พฤษภาคม 2563
2,718

200 คนไทยเดินทางจาก 3 ประเทศ เนเธอร์แลนด์-แคนาดาฮ่องกง ที่ได้รับผลกระทบโควิด พบผู้ป่วย PUI 7 คน

เมื่อเวลา 17.20 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรมควบคุมโรค ได้รอรับคนไทยที่ทยอยเดินทางมาจาก ประเทศเนเธอร์แลนด์ แคนาดา ฮ่องกง ที่เดินทางถึงประเทศไทย จำนวน 3 เที่ยวบิน

เที่ยวบินแรกที่เดินทางกลับมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วยสายการบินเคแอลเอ็มแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KL875 เครื่องลงเวลา 12.00 น. มีผู้โดยสาร 41 คน ได้ผ่านกระบวนการตรวจคัดกรอง พบผู้ป่วย PUI จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาล ส่วนทีเหลือเป็นพระภิกษุ 1รูป นักการทูตชาวเดนมาร์ค 2 คน นักการทูตชาวนอร์เวย์1 คน นักการทูตชาวสวิสเซอร์แลนด์ 1 คน และนักเดินทางสัญชาติเช็ก 1 คน เดินทางจากกรุงอัมสเตอร์ดัมกลับถึงประเทศไทย เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ ที่โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ หัวลำโพง และโรงแรม H2DO จ.สมุทรปราการ ส่วนชาวต่างชาติสัญชาติเช็ก ถูกพาไปกักตัวที่โรงแรมเมอเวนพิค ถนนวิทยุ และนักการทูตชาวเดนมาร์ค ชาวนอร์เวย์ และชาวสวิส ทั้ง 4 คน เจ้าหน้าที่สถานทูตแต่ละประเทศได้มารับตัวไปกักตัวในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้

เที่ยวที่ 2 เดินทางมาจากประเทศแคนาดา ด้วยสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH847 เครื่องลง เวลา 15.03 น. ผู้โดยสาร 100 คน เป็นนักการทูตชาวแคนาดา 1 คน หลังผ่านกระบวนการคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสาร PUI จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาล ส่วนผู้โดยสารที่เหลือ เจ้าหน้าที่ได้ส่งขึ้นรถบัสเดินทางเข้ากักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ ที่โรงแรมบาซาร์ ถนนรัชดาภิเษก โรงแรมเมอเวนพิค ถนนวิทยุ และโรงแรมคิวว์ สุขุมวิท 79 สำหรับนักการทูตชาวแคนาดา ทางสถานทูตแคนาดาส่งเจ้าหน้าที่มารับไปกักตัวในสถานที่ที่สถานทูตจัดเตรียมไว้

ส่วนเที่ยวที่ 3 เดินทางมาจากประเทศ ฮ่องกง ด้วยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX701 เครื่องลงเวลา 17.20 น. ผู้โดยสาร 85 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบว่ามีผู้ป่วย PUI จำนวน 4 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่ได้ส่งขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางไปกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ ที่โรงแรมเลอ บาหลี พัทยา จ.ชลบุรี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: