www.เยียวยาเกษตรกร.com ตรวจสอบสิทธิ์ เปลี่ยนสถานะรับเงิน 15,000 บาท 28 พ.ค.นี้!

www.เยียวยาเกษตรกร.com ตรวจสอบสิทธิ์ เปลี่ยนสถานะรับเงิน 15,000 บาท 28 พ.ค.นี้!
28 พฤษภาคม 2563
445,017

www.เยียวยาเกษตรกร.com สถานะล่าสุด ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตร ได้รับเงิน 5,000 บาทต่อเนื่อง 28 พฤษภาคมนี้ เช็คสถานะเงินเข้าเพิ่มเติมได้เลย

ความคืบหน้า มาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2563 รายละ 15,000 บาท โดยจ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่ พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 จำนวน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท ผ่าน ธ.ก.ส. กว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ

ขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้อมูลแล้วกว่า 6.7 ล้านราย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการโอนเงินแล้ว 4.7 ล้านราย รวมมูลค่า 2.3 หมื่นล้านบาท 

เกษตรกรกลุ่มนี้เป็น เกษตรกร กลุ่มที่ 1 ที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนภายใน 30 เมษายน 2563 ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลัง และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ รัฐ ซึ่งจะแบ่งการโอนเงินจาก ธ.ก.ส. เป็น 2 ชุด ได้แก่

  • ชุดที่ 1 ธ.ก.ส.โอนเงินเรียบร้อยแล้วประมาณ 3.2 ล้านราย (ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563)
  • ชุดที่ 2 จำนวน 3.5 ล้านราย เริ่มโอนแล้วจนถึง 29 พฤษภาคม 2563

ส่วนรายชื่อเกษตรกรที่เหลืออีกกว่า 2 ล้านราย ระบบจะเร่งโอนเงินเยียวยาเกษตรกรให้เสร็จสิ้นในวันนี้ (วันที่ 28 พฤษภาคม 2563) รวมถึงเกษตรกรอีกกลุ่มที่กระทรวงเกษตรฯ กำลังเร่งสรุปข้อมูลในการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร จะส่งรายชื่อมาให้ ..ปลายสัปดาห์นี้ และจะเร่งโอนเงินเยียวยาเกษตรกรให้เสร็จภายในเดือนนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

159057945641

สำหรับการตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกร ทาง ธ.ก.ส. ยืนยันว่า กำลังเร่งดำเนินการตามขั้นตอนการเบิกจ่าย และตรวจสอบความซ้ำซ้อนของระบบทะเบียนรายชื่อเกษตรกรเพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เกษตรกรในกลุ่มที่ 2 หรือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 กลุ่มนี้มีประมาณ 1.57 ล้านราย สามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาได้

ขณะเดียวกัน ผู้ลงทะเบียนมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาสิทธิเยียวยาเกษตรกร โดยสามารถตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกรได้ทาง www.เยียวยาเกษตรกร.com ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป รวมทั้งช่องทางการโอนเงินด้วย

159057939346

สำหรับสถานะการจ่ายเงินเยียวยานั้น จะแบ่งออกเป็น 4 สถานะหลัก คือ

  • รับเข้าระบบ
  • โอนเงินครั้งที่ 1
  • โอนเงินครั้งที่ 2
  • โอนเงินครั้งที่ 3

โดยหากระบบดำเนินการโอนเงินตามขั้นตอนให้กับผู้ลงทะเบียน จะขึ้นแต่ละสถานะด้วยตัวอักษรสีเขียว พร้อมทั้งระบุรายละเอียดของวันที่เงินเยียวยา 5,000 บาทจะโอนเข้าบัญชีอย่างชัดเจน หากขั้นตอนอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ระบบก็จะแจ้งว่า อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบสิทธิ์จากหน่วยงานรับลงทะเบียน

159057936882

หากเกษตรกรผู้ลงทะเบียนได้รับทราบสถานะตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรของตนเองแล้วไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง สามารถยื่นอุทธรณ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้


1. สำนักงานเกษตรอำเภอ และจังหวัด
2. สำนักงานประมงอำเภอ และจังหวัด
3, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และจังหวัด
4. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
5. เขตบริหารอ้อย และน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4
6. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
7. การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
8. สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด


โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่คอยให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา พร้อมตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้แก่พี่น้องเกษตรกร และเมื่อยื่นเรื่องอุทธรณ์เสร็จแล้วถัดไปอีก 8 วัน เกษตรกรที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะได้ด้วยตนเองที่ www.moac.go.th

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง