กกต.แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่อมลำปาง เพิ่มถอนชื่อภายใน 9 มิ.ย.นี้

กกต.แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่อมลำปาง เพิ่มถอนชื่อภายใน 9 มิ.ย.นี้
27 พฤษภาคม 2563
277

กกต.แจง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่อมลำปาง เขต 4 เพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ภายใน 9 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 4 ในพื้นที่ อ.เกาะคา อ.เสริมงาม อ.สบปราบ อ.เถิน และ อ.แม่พริก จ.ลำปาง ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตน หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/3) หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าในบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/3) ของหน่วยเลือกตั้งมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/3) ปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยที่บุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น 

โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ยื่นคำร้องตามแบบ (ส.ส.1/7) ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 9 มิ.ย.นี้ 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง