เช็คเงินเยียวยา www.เยียวยาเกษตรกร.com โอนอีกวันนี้ ย้ำชาวสวนยางฟังทางนี้

เช็คเงินเยียวยา www.เยียวยาเกษตรกร.com โอนอีกวันนี้ ย้ำชาวสวนยางฟังทางนี้
27 พฤษภาคม 2563
254,425

ตรวจสอบสถานะ เช็คเงินเยียวยา www.เยียวยาเกษตรกร.com โอนอีกวันนี้ พร้อมแนะชาวสวนยางฟังทางนี้

วันนี้ 27 พ.ค. 2563 ยังคงติดตามตรวจสอบสถานะ เช็คเงินเยียวยา www.เยียวยาเกษตรกร.com ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้อมูลแล้ว 6.7 ล้านราย ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินแล้ว 4.7 ล้านราย รวมมูลค่า 2.3 หมื่นล้านบาท

ส่วนรายชื่อเกษตรกรที่เหลืออีกกว่า 2 ล้านราย จะเร่งโอนเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 พ.ค. นี้ รวมถึงเกษตรกรอีกกลุ่มที่กระทรวงเกษตรฯ กำลังเร่งสรุปข้อมูลในการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ซึ่งจะส่งรายชื่อมาให้ ธ.ก.ส. ปลายสัปดาห์นี้ และจะเร่งโอนเงินให้เสร็จภายในเดือนนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เผยความคืบหน้าโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยาง 15,000 บาท ว่า ปัจจุบันทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางของ กยท. มีจำนวนกว่า 1.8 ล้านราย ซึ่ง กยท. ได้ส่งรายชื่อทั้งหมด ให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อรวบรวมส่ง กระทรวงการคลัง พิจารณาตรวจสอบสิทธิ์ โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางได้รับเงินเยียวยาไปแล้วบางส่วน

ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับทั้ง กยท. และกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ในส่วนของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. หน่วยเดียว ข้อมูลล่าสุดได้รับแจ้งว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเปิดระบบให้ตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม เป็นต้นไป และ ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม นี้ จึงขอให้เกษตรกรชาวสวนยาง อย่าตื่นตระหนก หากในช่วงนี้ตรวจสอบทางระบบไม่พบชื่อตนเอง

อย่างไรก็ตาม หากสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วเกษตรกรชาวสวนยางยังไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยา สามารถแจ้งอุทธรณ์กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนในส่วนกลางหรือภูมิภาคใกล้บ้านทั้ง 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1. กยท. จังหวัด/สาขา 2. เกษตรจังหวัด/อำเภอ 3. ประมงจังหวัด/อำเภอ 4. ปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ 5. ศูนย์หม่อนไหมภูมิภาค และ 6. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในเวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือที่ ศูนย์บริการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โรค Covid – 19 ของ กยท.

โทร. 0-2435-3469, 0-2433-5772 ในเวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ได้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563


 

สำหรับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไว้แล้ว แต่ยังคงประสบปัญหาไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ขอให้รีบดำเนินการอุทธรณ์เงินเยียวยา ประกอบด้วย

1. เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูล ปี 62/63 ภายใน 30 เม.ย. 63 สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิ.ย. 63 ไม่เว้นวันหยุด

2. เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลระหว่าง 1 - 15 พ.ค. 63 สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ 31 พ.ค. - 5 มิ.ย. 63

เกษตรกรสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ณ ที่ทำการทั้ง 8 แห่งได้แก่

1. สำนักงานเกษตรอำเภอ และจังหวัด
2. สำนักงานประมงอำเภอ และจังหวัด
3, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และจังหวัด
4. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
5. เขตบริหารอ้อย และน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4
6. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
7. การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
8. สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด

โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่คอยให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา พร้อมตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้แก่พี่น้องเกษตรกร และเมื่อยื่นเรื่องอุทธรณ์เสร็จแล้วถัดไปอีก 8 วัน เกษตรกรที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะได้ด้วยตนเองที่ www.moac.go.th

กรณีเกษตรกรที่ตกหล่น ไม่แจ้งบัญชีรับเงินเยียวยา เกือบ 4 แสนราย ธกส. ขอให้เกษตรกรรีบเข้ามาแจ้งเลขที่บัญชีผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com https://agri.baac.or.th/  เพื่อรับเงินโอนได้ภายในพฤษภาคมนี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง