'เอ็นบีซี’เพิ่มทุน170ล้าน ซื้อ‘กรีนเน็ต-คมชัดลึก’

'เอ็นบีซี’เพิ่มทุน170ล้าน  ซื้อ‘กรีนเน็ต-คมชัดลึก’
27 พฤษภาคม 2563
857

“เอ็นบีซี” เพิ่มทุน 170 ล้านบาท ซื้อกิจการ “กรีน เน็ต 1282” รุกธุรกิจ Call Center ต่อยอดบริการโฮมชอปปิ้ง ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ Business to Consumer พร้อมอ้าแขนรับ “คมชัดลึก” กลับสู่บ้านเดิม ด้าน “นิวส์เน็ตเวิร์ค” ทุ่ม 560 ล้านบาท ซื้อโรงแรมเมอร์เคียว

นายฉาย บุนนาค รองประธานกรรมการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 321,262,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามสัดส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.53 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 170.27 ล้านบาท กำหนดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 12-13 และ 16-18 พ.ย.2563

โดยเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนบริษัทจะนำไปใช้ซื้อกิจการบริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด (GNET) ซึ่งประกอบธุรกิจ Call Center หรือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โดยให้บริการรับสายโทรเข้าเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ Happy ซึ่งเป็นธุรกิจ TV Home shopping ที่มีการออกอากาศบนช่อง Nation TV และให้บริการโทรติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการ โดยอ้างอิงจากข้อมูลฐานลูกค้าเดิมที่เคยสั่งซื้อสินค้าของ Happy เพื่อให้เสนอขายสินค้ากับลูกค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจให้บริการโปรแกรมสำหรับการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์เพจวิวและรายได้ของแต่ละเว็บไซต์ เพจวิวและรายได้ของผู้เขียนแต่ละราย รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงศักยภาพและความสามารถในการหารายได้ของแต่ละทีมผู้เขียนคอนเทนท์ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการผลิตคอนเทนท์ซึ่งเป็นที่นิยมในขณะนั้น ซึ่งจะทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น และยังมีธุรกิจสื่อออนไลน์

“ในอนาคต กรีนเน็ต จะไม่ได้ซัพพอร์ตแค่ Happy เท่านั้น เพราะจะมีกิจกรรมต่างๆ ในเครืออีกเยอะ จะเป็น Call Center กลางของทั้งกลุ่มในการติดต่อกับผู้บริโภค เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ Business to Consumer ของทั้งเครือ"

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติเข้าซื้อทรัพย์สินและธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” ของบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด (KMM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG ซึ่ง NMG ถือหุ้นอยู่ 2,499,998 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วน 99.99% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ KMM

“สื่อสิ่งพิมพ์ถูกดิสรัปชั่นด้วยเทคโนโลยี ยิ่งเกิดโควิด-19 ยิ่งกระทบหนัก คมชัดลึกจึงหยุดพิมพ์และหันมาเน้นออนไลน์และอีเวนท์ โดย คมชัดลึก มีต้นกำเนิดมาจาก Nation TV ถือเป็นการกลับสู่บ้านเดิม ซึ่งจะช่วยให้แบรนด์คมชัดลึกแข็งแกร่งขึ้น และยังช่วยเสริม Nation TV เพราะเป็นกลุ่ม mass เหมือนกัน”

ด้านบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จํากัด จํานวนไม่เกิน 1,800,000 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 40% ของจํานวนหุ้นทั้งหมด จากบริษัท Cleveland Universe Limited

ทั้งนี้ บริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จํากัด ประกอบธุรกิจโรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ มักกะสัน ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว จํานวน 25 ชั้น พื้นที่รวม 17,293 ตร.ม. ตั้งอยู่ที่ถ.กําแพงเพชร 7 มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีห้องพักให้บริการทั้งหมด 180 ห้อง ห้องประชุม 3 ห้อง สําหรับรองรับการประชุมทางธุรกิจและกิจกรรมของบริษัท และห้องอาหาร 3 ห้อง

โดยมีมูลค่าซื้อขายประมาณ 560 ล้านบาท แบ่งเป็น ราคาหุ้นที่ซื้อขายประมาณ 421.55 ล้านบาท และราคาสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ยืมที่ซื้อขายเป็นเงินประมาณ 138.45 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ย.2563

สำหรับแหล่งเงินลงทุนมาจากเงินสดภายในบริษัท ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้ในการดำเนินงานของบริษัท และการขายหุ้นหรือเงินลงทุนบางส่วนของบริษัทย่อย รวมถึงเงินจากการเพิ่มทุนที่จะเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนไม่เกิน 96.98 ล้านบาท

การลงทุนครั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงให้กับบริษัท เนื่องจากธุรกิจผู้ผลิตสื่อ (Content Provider) มีการแข่งขันสูง อีกทั้งยังได้รับผลกระทบรุนแรงจากเทคโนโลยีดิสรัปชั่น ส่วนธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีกระแสเงินสดที่สามารถคาดหมายได้แน่นอน 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: