ตรวจสอบสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com สถานะไหน จะได้เงินหรือไม่

ตรวจสอบสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com สถานะไหน จะได้เงินหรือไม่
26 พฤษภาคม 2563
125,344

ตรวจสอบสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ข้อความไหน อยู่สถานะใด จะได้เงินหรือไม่ ถ้าได้ ได้เมื่อไหร่

ความคืบหน้า มาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2563 รายละ 15,000 บาท โดยจ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่ พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 จำนวน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท ผ่าน ธ.ก.ส. กว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ ขณะนี้ (วันที่ 26 พฤษภาคม 2563) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้อมูลแล้วกว่า 6.7 ล้านราย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการโอนเงินแล้ว 4.7 ล้านราย รวมมูลค่า 2.3 หมื่นล้านบาท

ประเด็นที่ถือเป็นข้อถกเถียงกันมากที่สุดประเด็นหนึ่งก็คือ เรื่องของการตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ถึงแม้ว่า ทาง ธ.ก.ส.จะยืนยันว่ากำลังเร่งดำเนินการตามขั้นตอนการเบิกจ่าย และตรวจสอบความซ้ำซ้อนของระบบทะเบียนรายชื่อเกษตรกรเพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ถึงอย่างนั้น ในขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาก็มีจุดที่สร้างความกังวลให้กับผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกรอยู่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

159045537919

อย่างกรณีการตรวจสอบพบว่า มีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ในกลุ่มที่ 1 (รอบที่ 1 และรอบที่ 2) ยังไม่แจ้งบัญชีที่จะรับโอนเงินจํานวน 438,251 ราย ทำให้ยังคงมีเกษตรกรตกค้างไม่ได้รับเงินเยียวยา โดยแบ่งเป็น เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาทั้งในรอบที่ 1 จำนวน 109,600 ราย และรอบที่ 2 อีกจํานวน 328,651 ราย ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงทะเบียนในกลุ่มดังกล่าวเร่งดำเนินการแจ้งเลขบัญชีธนาคาร (ไม่จำเป็นต้องเป็น ธ.ก.ส.) ไปยัง เว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร โดยเร็วที่สุด

โดยหลักการเกษตรกรรับเงินเยียวยาสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ

กลุ่มที่ 1 เกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนภายใน 30 เมษายน 2563 ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลัง และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ รัฐ ซึ่งจะแบ่งการโอนเงินจาก ธ.ก.ส. เป็น 2 ชุด ได้แก่

  • ชุดที่ 1 ธ.ก.ส.โอนเงินเรียบร้อยแล้วประมาณ 3.2 ล้านราย (ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563)
  • ชุดที่ 2 จำนวน 3.5 ล้านราย เริ่มโอนแล้วบัดนี้ ถึง 29 พฤษภาคม 2563

เกษตรกรกลุ่มที่ 1 สามารถอุทธรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

159045561345

กลุ่มที่ 2 คือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 กลุ่มนี้มีประมาณ 1.57 ล้านราย สามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาได้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยคาดว่าจะจ่ายเงินได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 กรณี การอุทธรณ์ให้เริ่มอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563

กลุ่มที่ 3 เกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกแต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายใน 15 พฤษภาคม 2563 และจะมีการปลูกพืชจริงก่อน 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีจำนวนอยู่ประมาณ 1.3 แสนราย โดยจะได้รับเงินครั้งเดียว 15,000 บาท และสามารถอุทธรณ์ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 2563

สำหรับสถานะการจ่ายเงินเยียวยานั้น จะแบ่งออกเป็น 4 สถานะหลัก คือ

  • รับเข้าระบบ
  • โอนเงินครั้งที่ 1
  • โอนเงินครั้งที่ 2
  • โอนเงินครั้งที่ 3

โดยหากระบบดำเนินการโอนเงินตามขั้นตอนให้กับผู้ลงทะเบียน จะขึ้นแต่ละสถานะด้วยตัวอักษรสีเขียว พร้อมทั้งระบุรายละเอียดของวันที่เงินเยียวยา 5,000 บาทจะโอนเข้าบัญชีอย่างชัดเจน

159049355822

หากเป็นสถานะที่เข้าเกณฑ์การรับเงินแต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ระบบจะขึ้นข้อความว่า ผู้ลงทะเบียนมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาสิทธิเยียวยาเกษตรกร โดยสามารถตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกรได้ทาง www.เยียวยาเกษตรกร.com ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป รวมทั้งช่องทางการโอนเงินด้วย

159049362580

ขณะเดียวกัน หากขั้นตอนอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ระบบก็จะแจ้งว่า อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบสิทธิ์จากหน่วยงานรับลงทะเบียน

159049364730

แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีผู้ลงทะเบียนหลายคนที่เข้าไปตรวจสอบสถานะเยียวยาเกษตรกรต้องพบกับปัญหา และข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความรู้สึกว่าการตรวจสอบล่าช้า หรือแม้แต่ปัญหาการโอนเงินในระบบบัญชีที่แสดงผลในการตรวจสอบสถานะว่าได้รับการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว แต่เงินกลับยังไม่เข้าบัญชี หรือแม้แต่การไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน เป็นต้น

159049366342

159049368969

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง