ศาลล้มละลายกลาง นัดฟังคำสั่งรับฟ้องคดีฟื้นฟู ‘การบินไทย’ หรือไม่ พรุ่งนี้!

ศาลล้มละลายกลาง นัดฟังคำสั่งรับฟ้องคดีฟื้นฟู ‘การบินไทย’ หรือไม่ พรุ่งนี้!
26 พฤษภาคม 2563
2,669

ศาลล้มละลายกลาง นัดฟังคำสั่งรับฟ้องคดีฟื้นฟู "การบินไทย" หรือไม่ พรุ่งนี้ (27 พ.ค.) หลังทนายความเข้ายื่นคำร้องต่อศาลเมื่อเช้านี้ หากรับได้พักการชําระหนี้ทันที และนัดไต่สวน 1-2 เดือน

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 26 พ.ค.63 ที่ศาลล้มละลายกลาง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ทีมทนายความซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เดินทางมายื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยแนบเอกสารท้ายฟ้องจำนวน 1 ปึก

โดยศาลล้มละลายกลางได้รับคำร้องไว้เพื่อพิจารณาว่าว่ามีรายละเอียดครบเพื่อจะมีคำสั่งว่าจะมีรับคำร้องไว้หรือไม่ โดยหากศาลมีคำสั่งรับคำรับร้อง จะก่อให้เกิดสภาวะพักการชําระหนี้ (automatic stay) ตามมาตรา 90/12 ทันที

ต่อมาเมื่อเวลา 16.30 น. สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่ศาลล้มละลายได้รับคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แล้วได้มีคำสั่งว่าคดีนี้มีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณา และมีผู้มีส่วนได้เสียเป็นจำนวนมาก จึงให้นัดฟังคำสั่งในวันที่ 27 พ.ค. (ในคำสั่งไม่ได้ระบุเวลานัด)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามขั้นตอนทนายความผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทการบินไทยจะต้องเดินทางไปติดตามคำสั่งศาลในวันพรุ่งนี้ (27 พ.ค.)

โดยเพจ ”สื่อศาล” เคยลงกระบวนการภายหลังศาลรับคําร้องขอและการนัดไต่สวนคําร้องขอ (มาตรา 90/9) ที่เขียนโดยดร.กนก จุลมนต์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาเเผนกคดีล้มละลาย  ว่าภายหลังศาลมีคําสั่งรับคําร้องขอไว้เพื่อพิจารณา ศาลไม่สามารถไต่สวนคําร้องขอและมีคําสั่งให้ฟื้นฟู กิจการในวันที่ยื่นคําร้องขอได้เลยเนื่องจากมาตรา 90/9 กําหนดไว้ว่า

ให้ศาลประกาศคําสั่งรับคําร้องขอและวัน เวลานัดไต่สวนในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อย 1 ฉบับ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ห่างกันไม่เกิน 7 วัน กับให้ ส่งสําเนาคําร้องขอแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายเท่าที่ทราบ และแก่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่ เกี่ยวข้อง เพื่อนายทะเบียนจะได้จดแจ้งคําสั่งศาลไว้ในทะเบียน ทั้งนี้ ให้ส่งก่อนวันไต่สวนไม่น้อยกว่า 7 วัน

ซึ่งในทางปฏิบัติ เมื่อศาลล้มละลายกลางรับคําร้องขอแล้ว จะนัดไต่สวนประมาณ 1 – 2 เดือน นับแต่วัน รับคําร้องขอ ขึ้นอยู่กับจํานวนเจ้าหนี้และภูมิลําเนาของเจ้าหนี้ เนื่องจากก่อนเริ่มกระบวนการไต่สวนคําร้องขอ การส่งสําเนาคําร้องขอแก่เจ้าหนี้ทุกรายต้องชอบด้วยกฎหมาย มิฉะนั้น ต้องเลื่อนการไต่สวน ปัจจัยสําคัญที่สุดที่จะช่วยย่นระยะเวลาในการนัดไต่สวนคําร้องขอคือ รายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้ที่ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง