'ดีป้า-สรรพากร' ลุยบิ๊กดาต้า ภาษีออนไลน์ 

'ดีป้า-สรรพากร' ลุยบิ๊กดาต้า ภาษีออนไลน์ 
26 พฤษภาคม 2563
711

'ดีป้า' ผนึก 'กรมสรรพากร' ลงนามเอ็มโอยู สร้าง 'บิ๊กดาต้า' การวิเคราะห์ข้อมูลด้านภาษี ควบคู่พัฒนาคนด้าน 'ดาต้า ไซแอนท์' หวังสอดคล้องทักษะอนาคต 

“ดีป้าก็มีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะได้ให้ความร่วมมือเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรด้านดาต้า ไซแอนท์ และ บิสซิเนส อินเทลลิเจ้นท์ตลอดจนการร่วมกันจัดทำโมเดลในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพยากรณ์สำหรับใช้ในการยกระดับบริการภาครัฐเพื่อประชาชนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป”

ด้านนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เสริมว่า ความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการให้บริการกับผู้เสียภาษีและประชาชนให้ตรงกลุ่ม ตรงใจ และสร้าง ความเป็นธรรมในการเสียภาษี ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกลยุทธ์ของกรมสรรพากรสู่ดิจิทัล ดังนี้ 1. การนำข้อมูลความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้เสียภาษีและประชาชน จากที่รวบรวมได้หลากหลายช่องทางมาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เสียภาษี และนำผลที่ได้มาออกแบบนโยบายภาษีให้ตรงกลุ่ม และบริการภาษีให้ตรงใจผู้เสียภาษี 2. การวิเคราะห์และประมวลข้อมูลทางภาษีต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในเชิงวิชาการ เช่น การคำนวณแบบจำลอง การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษี หรือแบบจำลองการประมาณการเก็บภาษีต่าง ๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาดีป้าและกรมสรรพากรเคยได้มีความร่วมมือในการพัฒนาบริการภาครัฐด้วยการระดมพลกลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย คิดหาโซลูชั่นตอบโจทย์ด้านภาษีในโครงการ Hackatax ต่อยอดมาสู่ความร่วมมือในครั้งนี้ที่จะก่อให้เกิดบุคลากรภาครัฐด้านดาต้า ไซแอนท์ และ บิสซิเนส อินเทลลิเจ้นท์ พร้อมทั้งต่อยอดความร่วมมือในการบูรณาการร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมและถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านดิจิทัล ผลักดันให้เกิดฐานข้อมูลภาครัฐที่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง