เกษตรฯ โอนไว เยียวยาเกษตรกร วันละ 2 ล้าน พบ 4 แสนคนไม่มีบัญชี ธกส.

เกษตรฯ โอนไว เยียวยาเกษตรกร วันละ 2 ล้าน พบ 4 แสนคนไม่มีบัญชี ธกส.
25 พฤษภาคม 2563
30,534

กระทรวงเกษตรฯเร่งโอนเงินเยียวยา 2 ล้านคนต่อวัน พบ 4.38 แสนคนยังไม่สามารถโอนได้ เหตุ ไม่ใช่บัญชี ธ.ก.ส.

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ส่งสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคโควิด-19 ให้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรายงานความคืบหน้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบดังนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย กรมสรรพสามิต สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ สำนักงานบริหารจัดการหนี้ สาธารณะ

เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันเวลา ธ.ก.ส. ได้ปรับแผนการโอนเงินให้แก่เกษตรกรจากเดิมที่จะโอนเงิน เฉพาะในวันทำการ เป็นดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีแผนการโอนเงิน ต่อเนื่อง ในวันที่ 26 - 29 พ.ค. 2563 รวม 4 วัน เกษตรกรจำนวน 2,019,434 ราย เป็นเงิน 10,097.17 ล้านบาท

ล่าสุด การโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วตั้งแต่วันที่ 15 – 25 พ.ค.2563 รวม 8 วันจำนวน 4,722,105 รายจำนวนเงิน 23,610.53ล้านบาทโดยในวันที่25พ.ค. 2563 โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร จำนวน 499,746 ราย จำนวนเงิน 2,498.73 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์สิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ https://www.moac.go.th หลังจากมีการนำข้อมูลอุทธรณ์เข้าระบบแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนภูมิภาคจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลภายใน 3 วัน แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะส่งต่อให้หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบข้อมูลภายใน 5 วัน นับจากภูมิภาคดำเนินการ หากมีการอนุมัติ เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา แต่หากหน่วยงานต้นสังกัดไม่สามารถพิจารณาได้ ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยัง คณะกรรมการเยียวยาฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการภายใน 12 วัน หากมีการอนุมัติเกษตรกรจะได้รับเงินเยี่ยวยา

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้ จำนวน 438,251 ราย เนื่องจากไม่พบ หมายเลขบัญชี ธ.ก.ส. และเกษตรกรไม่ได้แจ้งบัญชีธนาคารอื่นเพื่อรับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์ https://www. เยียวยาเกษตรกร.com ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารผ่านเว็บไซต์ ดังกล่าวโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. และหากเป็นบัญชี ที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนจะทำให้การโอนเงินเข้าบัญชีรวดเร็วมากขึ้น เพื่อจะสามารถรับเงินโอนได้ ภายในเดือนพ.ค. 2563 รวมทั้งขอให้เกษตรกรตรวจสอบผลการโอนเงินของ ธ.ก.ส. ด้วย

สำหรับ "ไทม์ไลน์" โครงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 เริ่ม เมื่อวันที่ 28 พ.ค. คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ 

- วันที่ 5 พ.ค.   รวบรวมทะเบียนเกษตรกร เสนอกระทรวงการคลัง ตรวจสอบความซ้ำซ้อน และคุณสมบัติ ของผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเยียวยา

- วันที่ 8 พ.ค.  กระทรวงการคลัง ตรวจพบความซ้ำซ้อนของเกษตรกรที่เป็นข้าราชการด้วย

- วันที่ 13 พ.ค. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ส่งทะเบียนเกษตรกรอีก 8.33 ล้านราย การตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับฐานประกันสังคม จำนวน 329,114 ราย ซ้ำซ้อนทะเบียนข้าราชการบำนาญ 84,471 ราย และซ้ำซ้อนโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว 96,677 ราย และซ้ำซ้อนกับทะเบียนข้าราชการ 91,426 ราย

- วันที่ 14 พ.ค.นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลง ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. ยืนยัน ข้าราชการยังอยู่ในกลุ่มเป้าหมายแรกที่ได้รับสิทธิของมาตรการนี้

- วันที่ 20 พ.ค. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ ยืนยัน ข้าราชการในทะเบียนเกษตรกร มีสิทธิ์ได้เงินเยียวยาด้วย

- วันที่ 21 พ.ค. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงทะเบียนเกษตรกรเพราะการจ่ายเงินนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องได้รับ

- วันที่ 22 พ.ค.นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมาแถลงความชัดเจนว่า ว่า กลุ่มข้าราชการทำการเกษตรจำนวน 9.1 หมื่นคน ไม่สมควรที่จะได้เงินเยียวยาเพราะมีเงินเดือนประจำอยู่แล้ว

- วันที่  23 พ.ค.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ออกมาไลฟ์ ผ่าน FB ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ว่า จะมีจ่ายเงินเยียวยาข้าราชการหรือไม่ เป็นอำนาจคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และครม. เผยกระทรวงเกษตรฯส่งรายชื่อเกษตรกร

- วันที่ 24 พ.ค.นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำหนังสือจากกระทรวงการคลังส่งถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีการจ่ายเงินเกษตรกรที่เป็นข้าราชการให้ดำเนินการให้รอบคอบ

ในวันเดียวกัน นาอลงกรณ์ พลบุตร ก็ทำหนังสือถึงนายธนกร ผ่าน FB ส่วนตัวว่า กระทรวงการคลังยังมีความสับสน เพราะที่ผ่านมา ได้ทักท้วงเป็นการส่วนตัวแล้วเกี่ยวกับการดำเนินการให้โปร่งใส เพื่อนำประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง